הדיונים על השוואת קיצבת הנכות ביום שלישי בוועדת הרווחה

yoelbeker

New member
הדיונים על השוואת קיצבת הנכות ביום שלישי בוועדת הרווחה


1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ו-2016
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז-2017
 
למעלה