הגענו בשעה טובה לעמוד 50

שכר מינימום

שכר מינימום תאריך: ט"ו תמוז תשס"ב, (25/6/2002) אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק של ח”כ דוד טל החמרת האכיפה והענישה על מי שאינו משלם שכר מינימום לעובדיו ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות היו”ר ח”כ דוד טל, אישרה לקריאה שניה ושלישית הצעת חוק של ח”כ דוד טל וקבוצת חברי כנסת המחמירה את האכיפה והענישה של מעסיק שאינו משלם שכר מינימום. במדינת ישראל אמנם קיים כבר חוק שכר מינימום, החל משנת 1987, אולם הבעיה העיקרית היא באכיפתו. הצעת החוק קובעת כי כל מעביד יציג במקום בולט לעין כרזה ובה יפורטו זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום, לרבות גובה שכר המינימום העדכני וכן כתובת ומספר טלפון של הגוף שאליו ניתן לפנות בתלונות על אי קיום החוק (האגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה). שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות את נוסח הכרזה, השפות שבהן תפורסם, המעבידים שעליהם החוק יחול ואלו שיהיו פטורים ממנו או שיוכלו להציג הודעה לעובדיהם בדרך חלופית. מעביד שלא שילם שכר מינימום לעובדיו ירצה שנת מאסר בפועל או ישלם לעובדיו קנס בגובה 150,000 ₪ וקנס נוסף לכל שבוע נוסף שבו העבירה נמשכת. במקרה של עובד שהועסק על-ידי קבלן כח אדם, ירצה המעסיק בפועל מאסר של ששה חודשים, או מחצית הקנס בפועל. עונש זה אינו גורע מאחריותו של קבלן כח האדם שבמסגרתו מועסק העובד. חידוש מרכזי בחוק שהתקבל ביזמת משרד העבודה והרווחה, הינו העברת ”נטל ההוכחה” על כך שלא שולם שכר מינימום, מן העובד התובע, אל המעביד. על-פי הצעת החוק, במקרה של תביעה המעביד ייחשב כמי שלא שילם שכר מינימום, אם לא הציג רישום נוכחות המתייחס לעובד; לא נתן לעובד פירוט שכר או לא הציג פנקס שכר, אם הוא מחוייב בקיומם על-פי חוק. עו”ד יוסי גטניו, מנכ”ל התאחדות התעשיינים, אמר כי ישנה בעיה ביישום החוק שכן כיום אין לקבלן כח אדם הוראה להעביר למעסיק בפועל דיווח על שכר של העובד; אולם הוועדה קיבלה את עמדתה של ח”כ תמר גוז`נסקי כי בעידן המיחשוב לא צריכה להיות בעיה בהעברת נתונים, כמו גם בהתיישנות נתונים, כך שלא ניתן יהיה לאתרם במקרה של תביעה מאוחרת. כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל.
 

maruan

New member
../images/Emo49.gif אתי אברהמי לרגל העמוד ה-50

מאחל לך ולכול הגולשים שבת שלום שבת שקטה שבת מתוקה מאחל לכם כול טוב והמון המון בריאות בכבוד רב מרואן אוהב ישראל
 
למעלה