הגיע הזמן שביבי יעדיף

הגיע הזמן שביבי יעדיף

את טובת המדינה על טובתו האישית ויתן ליעלון את תיק הביטחון.
 
למעלה