הגיע הזמן לשסות באירגוני הטרור ברצועה

הגיע הזמן לשסות באירגוני הטרור ברצועה

את חטיבות החי"ר והסיירות המעולות שלנו
ללא שיריון שיהיה כמו ברווז במטווח עם כל
טילי הנ"ט שבידי אירגוני הטרור ולא לסיים
לפני שגבינו מאירגוני הטרור מחיר גבוה מאוד
שיוריד להם להרבה זמן את החשק לשגר טילים
על אזרחי ישראל....
נכון,יהיו בין חיילנו נפגעים אבל אין מה לעשות,
הצבא אמור להגן על האזרחים ומי שבצבא
מודע לכך שהוא יכול להיפגע ועכשיו הגיע הזמן
שהצבא יגן על האזרחים מכל הרקטות שמשוגרים
אליו...
דבר נוסף,העולם ינבח וינבח ובסוף ישתוק כמו
שקרה בהרבה מקרים בעבר...
 
הגיע הזמן לשסות באירגוני הטרור ברצועה

הגיע הזמן לשסות באירגוני הטרור ברצועה
 
למעלה