הבת שלי נתקלה בקניה הזו, היא מכירה את המוצר ואמרה שמצויין

למעלה