הבעיות של חפירת מנהרה מתחת ל 770 בקראון הייטס וחודש שבט יום קבלת הנשיאות ופטירת הריי"צ

drקולדר

Active member
לציין שלאשכנזי היה 12לדים וגם לילדיו יש משפחות מרובות ילדים וגם לאשכנזי העכשווי וגם ברוד12+ ילדים קפלן וכדומה הם רק רדפו עולים חדשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות ולא דאגו ליורש בחבד הם רק רדפו בשם הריי"צ הרש"ב וחבד את החלשים כנ"ל משפחות גוראריה האחרות
כך גם גרונר שניאורסון הלפרין ואחרים
ועכשיו עוד עושים בעלאגן בבית המדרש שיעני ירחמו עליהם
 
למעלה