הביטוי הנלווה "גנבים" לקובעי המדד לא משרת המטרה

למעלה