הבוקר. היה ערפל הכבד ביותר באשקלון מאז שאני זוכר את עצמי. יותר מנובמבר 2010

למעלה