הבוקר היה "סתוי" בגני תקוה 8/8 עננו

tcu6

New member
הבוקר היה "סתוי" בגני תקוה 8/8 עננו

ללא קרן שמש אחת. לפי מיטאר היה 8/8 עננות ב230 מטר לערך. לפי הסונדה של 00Z הסטרטוסים הללו ניתקעו מעל לאינברסית הקרקע ומתחת לאינברסיה ב 350 מטר. הלחות מקרקע ועד לאינברסיה השניה 99 אחוזים לערך. בקרקע שרר אד שבאזור תל-אביב הגביל את הראות ל3 קמ. תוך שעה קלה העננות והאד התפוגגו.
 
למעלה