הבהרה חשובה-זיוף הבחירות

nirast

New member
הבהרה חשובה-זיוף הבחירות

לכל מאן דבעי !!!!! זיוף הבחירות שבו אתם דנים, מתייחס לבחירות הוועד המנהל והמועצה, בסוף הקדנציה הקודמת (ה-5)! מי שהיה יו"ר הארגון באותה העת והאחראי על קיומן, היה מר משה תלם -יו"ר הארגון דאז. בעקבות תלונות של כמה חברים וחשש לכאורה שנקנו קולות ע"י משלוח מעטפות הצבעה בדואר, הוקמה וועדת-בדיקה ע"י וועדת בקורת של הארגון. לאחר כחצי שנה, משלא מצאה הוועדה הוכחות, החליט הממונה על הארגון בהסתדרות, מר שמואל משה, לכנס את המועצה ולקיים את הבחירות של היו"ר לארגון. באם היו הוכחות, היה צריך מר משה תלם לדאוג לביטול הבחירות, ולקיימן מחדש. במקרה כזה היה מן הראוי גם להגיש תלונה במשטרה.... בבחירות אלה שהיו בחודש מאי 99,נבחרתי לקדנציה הנוכחית (ה-6), וביושר !!!! לאור לקחי העבר, החלטנו במזכירות שהבחירות לקדנציה ה-7, לא יתבצעו דרך הדואר, אלא בקלפי בלבד. רוני סימן-טוב יו"ר הארגון.
 
לרוני סימן טוב

אבל גירסתה של תמר אליגור - גירסה אחרת, היא טענה שהביאה לכם את ההוכחות והיתה תביעה משפטית - אך הארגון החליט להשתיק את הפרשה וגם לא להגיש את התביעה, לכן החליטה תמר לפרוש ממזכירות ארגון המדריכים אך לא מן הארגון עצמו.
 
למעלה