האשמה: אי הבטחת נוסע ברדתו מאוטובוס

מצב
הנושא נעול.

Brendan

New member
האשמה: אי הבטחת נוסע ברדתו מאוטובוס

האשמה: אי הבטחת נוסע ברדתו מאוטובוס
נגד הנאשם – אברה אדנה – הוגש כתב אישום המייחס לו אי הבטחת נוסע ברדתו מאוטובוס, עבירה לפי תקנה 436 לתקנות התעבורה, ונהיגה בקלות ראש, עבירה לפי תקנה 62(2) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961. לשתי הוראות חיקוק אלו הוספה הוראת סעיף 38(3) לפקודת התעבורה, שעניינה גרם תאונת דרכים, בה נחבל אדם חבלה של ממש. להלן בתמצית עובדות כתב האישום: ביום 1/7/02 בשעה 09:30 או בסמוך לכך, נהג הנאשם באוטובוס ציבורי בקו 66 של חברת "דן" בת"א ברח' ארלוזרוב. האוטובוס עצר להורדת נוסעים בתחנה. בעת העצירה החל נוסע יליד 1911 לרדת מהאוטובוס דרך הדלת האחורית. הנאשם לא נתן דעתו לירידת הנוסע, לא נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים להבטחת יציאתו של הנוסע מהאוטובוס, סגר את דלתות האוטובוס על גופו של הנוסע, שעה שחלק מגופו היה עדיין בתוך האוטובוס, החל בנסיעה, וגרם בכך לנפילתו של הנוסע לכביש. כתוצאה מהתאונה נחבל הנוסע חבלה של ממש, בכך שנגרם לו שבר במפרק ירך שמאל. תד 013026/02
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה