הארץ - פתרון והסברים

עמוס אוזר

Well-known member
שבוע טוב, לו יהי....
4 - מ-סרה ד-שים - לעניות דעתי, "מסרה דשים" זו לא ברכה, ולא ארחיב. משים = נעים. "בליל הסדר" - המילה "הסדר" מעורבבת בתוך משים.
11 - הסתר = העלמה. ברשות = התר. אף אחד = 0
13 - חרם = רשת של דייגים, למשל. המילה "רע" בלי עין = האות ר', בתוך קרוב = חם, ולכן ח-ר-ם.
24 - צ-מד ה-עמר-נים = צמד זמרים בעבר. צנים = מאפה. שעור = מדה. עמר = עשירית האיפה (שמות ט"ז 36)
 
למעלה