האפליה הערבית מתחילה במערכת החינוך

האפליה הערבית מתחילה במערכת החינוך
http://www.tapuz.co.il/communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=36985&msgid=56908551

מערכת החינוך צריכה להתמודד עם האתגרים של תעסוקה ועוני בחברה הערבית כבר מגיל צעיר, ולהכיר בכך שאת התוצאות נראה רק בעוד 20 שנה

נסרין חדאד חאג'־יחייא

באיחור קל הצטרפו השנה התלמידים הערבים אל עמיתיהם היהודים לספסל הלימודים. מעבר לבעיות המשותפות שעמן מתמודדות שתי החברות, כמו אורך החופשות במערכת החינוך, נתונים שנחשפו בסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מצביעים על האתגרים הייחודיים שניצבים מול התלמידים הערבים.

על פי הסקר, רק כ–60% מהתלמידים הערבים סיימו 12 שנות לימוד, בעוד כ–80% מהתלמידים היהודים הגיעו להישג זה. בהתאמה לכך, 22% מהערבים רכשו השכלה גבוהה לעומת 42% מהיהודים.

לאתגרי החינוך בחברה הערבית יש כמובן השלכות על מצבה הכלכלי. לפי הביטוח הלאומי, ב–2015 תחולת העוני בקרב המשפחות הערביות היתה גבוהה מ–53% — ובמגמת עלייה.

הבעיות משתנות גם בהתאם למגדר. בעוד רוב הגברים הערבים עובדים במגזר השירותים, בתעשייה ובחקלאות, רק 14% מהם מועסקים בעבודות שדורשות הכשרה אקדמית, על פי סקר הלמ"ס. לעומתם, הנשים הערביות מתקשות בעיקר להשתלב בשוק התעסוקה - רק כרבע מהן.....
 
למעלה