האם תהיה שביתה בתיכונים, ואם כן - מתי? תודה.

למעלה