האם קיימות דוגמות נוספות למקבילות חוקות וחוקים?

התחבירן

New member
האם קיימות דוגמות נוספות למקבילות חוקות וחוקים?
חוק > חוקים (צורן סופי: ים)
חוק > חוקות (צורן סופי: וֹת)
תודה
 
נערך לאחרונה ב:

trilliane

Active member
מנהל
האם קיימות דוגמות נוספות למקבילות חוקות וחוקים?
חוק > חוקים (צורן סופי: ים)
חוק > חוקות (צורן סופי: וֹת)
תודה
למיטב ידיעתי הריבוי של חוק הוא "חוקים" ו"חוקות" הוא הריבוי של "חוקה" (כך בימינו לפחות).
אבל אם אתה מחפש שמות בעלי כמה צורות ריבוי, הינה כמה:
מעקה – מעקים/מעקות
מסע – מסעות, אבל בשחמט מקובל "מסעים".
תור – תורים (לרופא), תורות (במשחק)

טלית – טליתים, טליתות, טליות

במקרא מופיע הריבוי "רפתים" (בימינו רפתות).

יש צורות רק בנסמך:
יום (ימים) אבל ימי־החנוכה / ימות־המשיח
מילה (מילים) אבל מילות־חיבה, ובספרות גם מילי־
ועוד בהרחבה:


 

התחבירן

New member
בתנ"ך מופיעות גם חוקים וגם חוקות כצורת הריבוי לאותה מילה (חוק). לכך אני מתכוון. מתנצל על שלא הבהרתי את כוונתי מראש.
להבנתי כל הדוגמות המובאות בדברייך, הן מתקופות שונות (קרי: במילון יופיעו תחת שתי קטגוריות שונות: תנ"ך או חכמים או ימה"ב או עברית חדשה), אשמח לדעת על תקופת התנ"ך.
 

trilliane

Active member
מנהל
בתנ"ך מופיעות גם חוקים וגם חוקות כצורת הריבוי לאותה מילה (חוק). לכך אני מתכוון. מתנצל על שלא הבהרתי את כוונתי מראש.
להבנתי כל הדוגמות המובאות בדברייך, הן מתקופות שונות (קרי: במילון יופיעו תחת שתי קטגוריות שונות: תנ"ך או חכמים או ימה"ב או עברית חדשה), אשמח לדעת על תקופת התנ"ך.
למיטב הבנתי גם בתנ"ך הריבוי "חוקות" מיוחס למילה "חוקה" (רק המשמעות נרדפת לחוק ואינה במשמעות חוקה מודרנית, כמובן).
אם אתה מחפש רק מילים מקראיות בשתי סיומות ריבוי ובאותה משמעות (נזכרתי באותות/אותיות) או אפילו מחפש רק ריבוי בסיומת -ים/-ות, זה מאוד מאוד ספציפי, כדאי להבהיר בדיוק מה אתה מחפש (ומה לא). אני מעריכה שיש כאלה, אבל לא יודעת לשלוף דוגמאות.
 
האם קיימות דוגמות נוספות למקבילות חוקות וחוקים?
חוק > חוקים (צורן סופי: ים)
חוק > חוקות (צורן סופי: וֹת)
תודה
נתחיל מזה כפי שטריליאן ציינה במקרא חוק-חוקים חוקה- חוקות.
בנוסף לדוגמאות שניתנו:
הצמח אהל- אהלים/אהלות
בגד- בגדיך/ בגדותיך
חנית- חניתים/חניתותיהם
יד- ידיו/ ידותיו (אם כי יד של מכונה שונה במשמעות מיד אדם)
כיכר- כיכרי/ כיכרות
עב (עב קטנה, עב קל) עבים/עבות.
 
למעלה