האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?

מצב
הנושא נעול.
האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?

האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?
אני בעלת 100% ממניות חברה שרשומה ברשם החברות. חוב החברה כלפי הבנק היה גדול משווי רכוש החברה, ולחברה לא היו הכנסות, וכתוצאה מקושי תזרימי לפרוע חוב לבנק, בית משפט המחוזי נתן צו כינוס לבקשת הבנק. באותה העת שבו ניתן צו הכינוס החברה היתה רשומה בטאבו כבעלת 2 דירות בישראל. בסעיף הבעלות בנסחי הטאבו של 2 הדירות, החברה היתה בעלת הבעלות, אבל הבעלות היתה כפופה למשכנתא שנרשמה לטובת הבנק כאשר גובה החוב שהחברה חייבת לבנק גדול יותר משווי 2 הדירות. כונס מטעם הבנק מכר את 2 הדירות הנ"ל כאשר החברה עדיין היתה בסטטוס של "חברה פעילה" ברשם החברות ועדיין לא פורקה. רק לאחר שנמכרו 2 הדירות (נכסי החברה) באמצעות כונס מטעם הבנק, גם החברה פורקה. אני לא "הועסקתי" על ידי החברה בשום סטטוס של נושאת משרה, ואין לי מעמד של עובד שיכול להקנות לי כספים בחברה שפורקה. הואיל ואני אישה עם 100% נכות מהמוסד לביטוח לאומי אז אני מבקשת לדעת האם למרות שאני לא הועסקתי על ידי החברה כ"עובדת", האם למרות זאת עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי כתוצאה מהמיסוי שכונס הנכסים מטעם הבנק שילם לרשויות המס בגין מכירת 2 הדירות שהיו רשומות על שם החברה.
האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?
 
נקודת זיכוי

האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?
אני בעלת 100% ממניות חברה שרשומה ברשם החברות. חוב החברה כלפי הבנק היה גדול משווי רכוש החברה, ולחברה לא היו הכנסות, וכתוצאה מקושי תזרימי לפרוע חוב לבנק, בית משפט המחוזי נתן צו כינוס לבקשת הבנק. באותה העת שבו ניתן צו הכינוס החברה היתה רשומה בטאבו כבעלת 2 דירות בישראל. בסעיף הבעלות בנסחי הטאבו של 2 הדירות, החברה היתה בעלת הבעלות, אבל הבעלות היתה כפופה למשכנתא שנרשמה לטובת הבנק כאשר גובה החוב שהחברה חייבת לבנק גדול יותר משווי 2 הדירות. כונס מטעם הבנק מכר את 2 הדירות הנ"ל כאשר החברה עדיין היתה בסטטוס של "חברה פעילה" ברשם החברות ועדיין לא פורקה. רק לאחר שנמכרו 2 הדירות (נכסי החברה) באמצעות כונס מטעם הבנק, גם החברה פורקה. אני לא "הועסקתי" על ידי החברה בשום סטטוס של נושאת משרה, ואין לי מעמד של עובד שיכול להקנות לי כספים בחברה שפורקה. הואיל ואני אישה עם 100% נכות מהמוסד לביטוח לאומי אז אני מבקשת לדעת האם למרות שאני לא הועסקתי על ידי החברה כ"עובדת", האם למרות זאת עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי כתוצאה מהמיסוי שכונס הנכסים מטעם הבנק שילם לרשויות המס בגין מכירת 2 הדירות שהיו רשומות על שם החברה.
האם עצם נכותי מקנה לי נקודות זיכוי במקרה שלי ?
נקודת זיכוי
הבנתי משאלתך כי הדירות נמכרו כשהיו בבעלות החברה. מאחר וההכנסות הינן של החברה לא ניתן לנצל את נקודות הזיכוי או כל הטבה אחרת המגיעים לך.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה