האם סיכום ראיון נחשב חוזה?

האם סיכום ראיון נחשב חוזה?

אם אני עובר ראיון שיבוץ, האם סיכום הראיון עליו חתום הקצין המראיין נחשב מסמך מחייב בצורה כלשהיא?
 
למעלה