האם סדום ועמורה קורמות עור וגידים בימים אלה ממש, מתחת לאף שלנו?

למעלה