האם ניתן לפסול ערבות עקב כך שהבנק

DANNY RA

New member
האם ניתן לפסול ערבות עקב כך שהבנק

האם ניתן לפסול ערבות עקב כך שהבנק "שכח" למלא סעיפים מהותיים בכתב הערבות כגון "גילוי מידע מהותי"?
 
למעלה