האם ניתן לסרב למסור עדות במשטרה?

האם ניתן לסרב למסור עדות במשטרה?

שלום, לפני מספר ימים דיווחתי למשטרה בטלפון על ארוע מסוים, כשהובטח לי בפירוש שזה בצורה אנונימית. היום הגיע אלי שוטר הביתה, כדי לגבות עדות. לא הייתי בבית. אני מאוד מאוד לא רוצה להתערב בעניין וששמי ירשם בהקשר הזה. האם אני יכול לסרב למסור עדות? תודה.
 

פינליש

New member
תשובה חלקית

לי ולבן זוגי יש זוג שכנים שרבים כל הזמן והולכים מכות. אני מדברת איתך על מריבות שלפעמים יכולות להמשך שעות וגם ימים. אף פעם לא ברור מי מרביץ למי ומה קורה שם, למען המצפון שלי והשקט שלי אני תמיד מזמינה להם משטרה. יש תקופות שזה יוצא שמגיעה משטרה פעמיים בשבוע, אני עמובן מתארת להם בכי ומכות והם מייד באים, מעולם אגב לא שיקרתי כדי שיבואו, המריבות באמת זוועת עולם. יום אחד התקשרה אלי שוטרת ורצתה לזמן אותי למתן עדות כי הם רוצים לפתוח תיק נגד הזוג. כמובן שלמשטרה היה את השעות שנוח להם את המקום שנוח להם לא ממש באו לקראתי או הציעו לבוא לקחת אותי ולהחזיר אותי אז לא התאים לי. מה גם שהובהר לי שהחקירה היא בשביל תביעה שהמשטרה מגישה נגד הבחור. סרבתי בנימוס, אמרתי שלא מתאים לי שיום אחד הוא ידפוק לי בדקלת וידפוק לי את החיים וסרבתי להגיע לתת עדות. כמובן שלא עשו מזה סיפור, קיבלו את הסירוב שלי ונסגר העניין. אני מאוד מקווה שבפעם הבאה שאני אאלץ להזמין לשם משטרה הם יבואו, עד עכשיו זה היה כדי להפריד אני מקווה שזה לא יהיה פעם אחת יותר מידי, סטייל זאב זאב ואז יהיה שם רצח. בקיצור לדעתי ועל פי הסיפור שלי את לא חייבת כלום למשטרה.
 
חובה להעיד במשטרה, למעט הפללה עצמית

חיקוק מנדטורי ישן, הקרוי: "פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)", ובקיצור: "פקודת העדות", קובע בסעיף 2: "(1) קצין-משטרה בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר או סוג אחר של קצינים המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים, לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל-פה כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו קצין-משטרה או אותו קצין מורשה אחר כנ"ל ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך. (2) אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג לו בשעת החקירה אותו קצין-משטרה, או קצין מורשה אחר כנ"ל, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית". אבל הסעיף אינו מחייב, לפחות לא במפורש, להיענות להזמנה לסור לחקירה במשטרה. על כך ראה התשובות לשאלה זו, בפורום "חוק ומשפט".
 

ykiki

New member
אתה צריך להחליט עקרונית איפה אתה עומד

מצד אחד, אתה רוצה להיות אזרח טוב, ולעזור למשטרה לאכוף את החוק והסדר (גם בסביבתך הקרובה, וגם בכלל). מצד שני, אתה חושש לחייך עקב השלכות אפשריות של עדותך, וגם זה מובן והגיוני. צריך לזכור, שאם אף אחד לא יקום ויעשה מעשה - המשטרה לא תוכל להתקדם ולטפל באותו ענין, ולבסוף הם יתייאשו והתיק יסגר או מחוסר הוכחות או מחוסר ענין לציבור. כך או אחרת, אתה תמיד יכול למסור עדות, ובעדותך לטעון שעבר זמן מה מאז המקרה, והוא אינו זכור לך. בכל אופן, כפי שכבר נאמר, הזמנה לסור למשטרה איננה מחייבת משפטית, ואתה יכול להתעלם ממנה. הדבר היחיד שמחייב אותך הוא צו של שופט (לא משטרה, שופט), המזמין אותך להעיד מולו (עדות שבה, כאמור, אתה יכול לטעון לשיכחה מוחלטת). צו כזה ניתן להוציא רק לאחר שנפתח משפט בענין בבית המשפט.
 
למעלה