האם ניתן להעסיק בן שנמצא בחו"ל (עבודה ONLINE בתחום המחשבים)

מבחינת היבטי המס בישראל אין שום מניעה להעסיק עובד בחו"ל.
ככל ומדובר בתושב חוץ והשירות ניתן מחוץ לישראל אין גם חובת ניכוי מס במקור.
מאחר ומדובר בבן משפחה אני משער שעל מנת להכיר בהוצאה, רשויות המס יבחנו שאין מלאכותיות בגובה ההוצאה ובעצם ההעסקה.
 
למעלה