האם מעסיק שנקלע לקשיים יכול לפטר

מצב
הנושא נעול.
האם מעסיק שנקלע לקשיים יכול לפטר

האם מעסיק שנקלע לקשיים יכול לפטר
עובדת בחל"ת ללא חזרתה לעבודה (ל45 יום) וללא הודעה מוקדמת ודמי הודעה מוקדמת? כלומר מהיום למחר? סביר להניח שהמצב אילו נקלע המעסיק (פגיעה בעסק שמחייבת אותו לצמצם מיידית ביותר מחצי את מספר המועסקים אצלו) יאפשר לו לקבל היתר מהממונה על העבודה, רטרואקטיבית. תודה על התיחסותכם המהירה.
 
מעביד אינו רשאי

האם מעסיק שנקלע לקשיים יכול לפטר
עובדת בחל"ת ללא חזרתה לעבודה (ל45 יום) וללא הודעה מוקדמת ודמי הודעה מוקדמת? כלומר מהיום למחר? סביר להניח שהמצב אילו נקלע המעסיק (פגיעה בעסק שמחייבת אותו לצמצם מיידית ביותר מחצי את מספר המועסקים אצלו) יאפשר לו לקבל היתר מהממונה על העבודה, רטרואקטיבית. תודה על התיחסותכם המהירה.
מעביד אינו רשאי
לפטר מהיום למחר. ככלל, אין מצב כלכלי מהווה טיעון משפטי, בכל הקשור לקיום חיובים על פי חוק. אם הפיטורים אינם נובעים מההריון (או הלידה), אלא, כפי שהסברת מכורח עסקיו היגיעים, במקרה זה יש סיכוי לקבל אישור.
 
תודה לך, השאלה האם אין מצב שיכול

מעביד אינו רשאי
לפטר מהיום למחר. ככלל, אין מצב כלכלי מהווה טיעון משפטי, בכל הקשור לקיום חיובים על פי חוק. אם הפיטורים אינם נובעים מההריון (או הלידה), אלא, כפי שהסברת מכורח עסקיו היגיעים, במקרה זה יש סיכוי לקבל אישור.
תודה לך, השאלה האם אין מצב שיכול
להחשב כיוצא דופן? (ראה את שאלתי לשיר ורד)
 

שיר ורד

New member
תגובה

האם מעסיק שנקלע לקשיים יכול לפטר
עובדת בחל"ת ללא חזרתה לעבודה (ל45 יום) וללא הודעה מוקדמת ודמי הודעה מוקדמת? כלומר מהיום למחר? סביר להניח שהמצב אילו נקלע המעסיק (פגיעה בעסק שמחייבת אותו לצמצם מיידית ביותר מחצי את מספר המועסקים אצלו) יאפשר לו לקבל היתר מהממונה על העבודה, רטרואקטיבית. תודה על התיחסותכם המהירה.
תגובה
למפקחת על עבודת נשים זכות לקבוע האם ניתן לפטר את העובדת ללא החזרתה לעבודה לתקופה של 45 יום או לא. החוק לא הגדיר מה הן הנימוקים שבגינם יאושרו הפיטורים ומה הנימוקים שבגינם לא יאושרו הפיטורים (וזאת בניגוד לפיטורים במהלך ההריון). אני מניח שכאשר מעסיק סוגר את העסק ומפטר את כל עובדיו יאושרו גם הפיטורים של עובדת הנמצאת בחופשת לידה. אבל, אם הוא מפטר רק מחצית מעובדיו, יש לצפות שעובדת לאחר חופשת לידה תקבל עדיפות לחזור לעבודה, אלא אם כן העובדת מצהירה על כוונתה להתפטר בתום אותם 45 יום. לגבי תקופת ההודעה המוקדמת אין דינה של העובדת שונה מדינם של יתר העובדים, והיא תהיה זכאית לקבל תשלום בגין הודעה מוקדמת, אלא אם כן מקום העבודה נמצא בפרוק/כינוס נכסים. ההבדל בינה לבין יתר העובדים הוא שתקופת ההודעה המוקדמת צריכה להמנות ממועד שובה המתוכנן לעבודה או מתום 45 יום לאחר שובה המתוכנן בהתאם להחלטת המפקחת , ולא ממועד מתן ההודעה לכלל העובדים.
 
תודה על תשובתך המהירה...עוד שאלה

תגובה
למפקחת על עבודת נשים זכות לקבוע האם ניתן לפטר את העובדת ללא החזרתה לעבודה לתקופה של 45 יום או לא. החוק לא הגדיר מה הן הנימוקים שבגינם יאושרו הפיטורים ומה הנימוקים שבגינם לא יאושרו הפיטורים (וזאת בניגוד לפיטורים במהלך ההריון). אני מניח שכאשר מעסיק סוגר את העסק ומפטר את כל עובדיו יאושרו גם הפיטורים של עובדת הנמצאת בחופשת לידה. אבל, אם הוא מפטר רק מחצית מעובדיו, יש לצפות שעובדת לאחר חופשת לידה תקבל עדיפות לחזור לעבודה, אלא אם כן העובדת מצהירה על כוונתה להתפטר בתום אותם 45 יום. לגבי תקופת ההודעה המוקדמת אין דינה של העובדת שונה מדינם של יתר העובדים, והיא תהיה זכאית לקבל תשלום בגין הודעה מוקדמת, אלא אם כן מקום העבודה נמצא בפרוק/כינוס נכסים. ההבדל בינה לבין יתר העובדים הוא שתקופת ההודעה המוקדמת צריכה להמנות ממועד שובה המתוכנן לעבודה או מתום 45 יום לאחר שובה המתוכנן בהתאם להחלטת המפקחת , ולא ממועד מתן ההודעה לכלל העובדים.
תודה על תשובתך המהירה...עוד שאלה
אם העובדת לא תהיה מעוניינת לחזור, האם פיטוריה יכולים לקבל תוקף מיידי מהמפקחת על העבודה, וכך למעשה כן להיות מפוטרת מהיום למחר כמו העובדים האחרים?
 

שיר ורד

New member
אני חושב

תודה על תשובתך המהירה...עוד שאלה
אם העובדת לא תהיה מעוניינת לחזור, האם פיטוריה יכולים לקבל תוקף מיידי מהמפקחת על העבודה, וכך למעשה כן להיות מפוטרת מהיום למחר כמו העובדים האחרים?
אני חושב
שאם העובדת תאמר מפורשות למפקחת שאין כוונתה לחזור לעבודה,אזי המפקחת יכולה לאשר את פיטוריה ללא החזרתה לעבודה לתקופה של 45 יום, אך כמו כל העובדים האחרים היא תהיה זכאית לתשלום בגין תקופת הודעה מוקדמת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה