האם מכונת תפירה זינגר 1120 מספיק טובה לתיקוני

למעלה