האם מוצ מטלון בהיותו ח"כ עזר להעליםראיות נסיון רצח נכה צה"ל?

למעלה