האם לקרוא לאישה זונה זאת עבירה?

השם משפחה לא הוסר מכל המקומות !!!

ישנו מקום אחד שבו מופיע השם המלא אני מציע לפנות למנהל שימחק את ההודעה.
 

הבולאי

New member
אם תצליח להוכ יח בבת המשפט כי היא מוכרת

מזונות כמו שלמדו אותנו בכיתה ב' בנוגע לרחב-לא.
 
למעלה