האם לעובד שפוטר מגיע חלק ממכירת החב

מצב
הנושא נעול.

1רועיג

New member
האם לעובד שפוטר מגיע חלק ממכירת החב

האם לעובד שפוטר מגיע חלק ממכירת החב
עבדתי בקרן פנסיה גדולה החל משנת 1999. כשהקרנות החדשות עברו לפעילות עצמאית בתחילת 2003 הועסקתי מחדש בקרן החדשה. עבדתי בקרן עד 2/04 ואז פוטרתי. יש לי שתי שאלות: 1-העובדים קיבלו משכורת בונוס על פעילותם בשנת 2003 (הבונוס ניתן ב 2004).האם אני זכאי לקבלו? 2-החברה עומדת להימכר והעובדים מקבלים חלק מסכום המכירה. האם מגיע גם לי חלק מהמכירה?
 
שאלות הבהרה

האם לעובד שפוטר מגיע חלק ממכירת החב
עבדתי בקרן פנסיה גדולה החל משנת 1999. כשהקרנות החדשות עברו לפעילות עצמאית בתחילת 2003 הועסקתי מחדש בקרן החדשה. עבדתי בקרן עד 2/04 ואז פוטרתי. יש לי שתי שאלות: 1-העובדים קיבלו משכורת בונוס על פעילותם בשנת 2003 (הבונוס ניתן ב 2004).האם אני זכאי לקבלו? 2-החברה עומדת להימכר והעובדים מקבלים חלק מסכום המכירה. האם מגיע גם לי חלק מהמכירה?
שאלות הבהרה
מכח מה מקבלים העובדים חלק מתמורת המכירה? האם מכח היותם בעלי מניות בחברה? אם כן, ואם הינך גם בעל מניות, תהיה זכאי לתמורה בהתאם למספר המניות שבבעלותך ועפ"י שווין כפי שהוחלט. או אולי הזכאות לתמורה היא מכח הוראות הסכם כלשהו? אם כן, אני צריכה לראות את ההסכם בכדי לענות לך. או שהזכאות לתמורה היא מכח החלטת הנהלה שהתקבלה לאחרונה? אם כן, הרי שכנראה אינך זכאי לתמורה אלא אם קיימת הוראה ספציפית המכלילה אותך בהחלטת ההנהלה.
 

1רועיג

New member
הכסף מהמכירה מתקבל כתוצאה של החלטת

שאלות הבהרה
מכח מה מקבלים העובדים חלק מתמורת המכירה? האם מכח היותם בעלי מניות בחברה? אם כן, ואם הינך גם בעל מניות, תהיה זכאי לתמורה בהתאם למספר המניות שבבעלותך ועפ"י שווין כפי שהוחלט. או אולי הזכאות לתמורה היא מכח הוראות הסכם כלשהו? אם כן, אני צריכה לראות את ההסכם בכדי לענות לך. או שהזכאות לתמורה היא מכח החלטת הנהלה שהתקבלה לאחרונה? אם כן, הרי שכנראה אינך זכאי לתמורה אלא אם קיימת הוראה ספציפית המכלילה אותך בהחלטת ההנהלה.
הכסף מהמכירה מתקבל כתוצאה של החלטת
הנהלה לאחר מו"מ עם הועד. גם המשכורת בונוס התקבלה לאחר החלטת הנהלה. העובדים מקבלים את הכסף מהמכירה עבור הבאת החברה לשווייה הנוכחי. האם אין לי חלק בכך?
 

איילאיל

New member
אני מניח שאתה

הכסף מהמכירה מתקבל כתוצאה של החלטת
הנהלה לאחר מו"מ עם הועד. גם המשכורת בונוס התקבלה לאחר החלטת הנהלה. העובדים מקבלים את הכסף מהמכירה עבור הבאת החברה לשווייה הנוכחי. האם אין לי חלק בכך?
אני מניח שאתה
מדבר על "מבטחים ויותר" (מבטחים החדשה). בהסתמך על מה שנכתב במוסף הכלכלה בהארץ במהלך 10 הימים האחרונים, מדובר בפרי מו"מ בין ההנהלה לבין הועד. לכן, לדעתי, יש לבדוק מה ההסכם בין הועד להנהלה קובע ביחס לזהות העובדים שיהיו זכאים למענק בגין המכירה. אייל
 
שאלה סבוכה ביותר

הכסף מהמכירה מתקבל כתוצאה של החלטת
הנהלה לאחר מו"מ עם הועד. גם המשכורת בונוס התקבלה לאחר החלטת הנהלה. העובדים מקבלים את הכסף מהמכירה עבור הבאת החברה לשווייה הנוכחי. האם אין לי חלק בכך?
שאלה סבוכה ביותר
כעיקרון בינך לבין המעביד כבר אין יחסי עובד ומעביד ונראה כי קשה מאוד יהיה לחייב לשלם לך הן בגין הבונוס והן בגין המכירה. מה גם שההחלטה היתה בשיתוף הועד ויש לכך משמעות גדולה. יתכן ועילת התביעה יכולה להיות לאו דווקא במסגרת משפט העבודה אלא יותר בכיוון של עשיית עושר שלא במשפט. אבל קשה לי לתת לך תשובה מעמיקה ללא כל הנתונים. צריך אולי לבדוק לעומק את ההחלטה ולראות אם יש בה פתחים.
 

1רועיג

New member
מה זה "עשיית עושר שלא במשפט"? חוץ

שאלה סבוכה ביותר
כעיקרון בינך לבין המעביד כבר אין יחסי עובד ומעביד ונראה כי קשה מאוד יהיה לחייב לשלם לך הן בגין הבונוס והן בגין המכירה. מה גם שההחלטה היתה בשיתוף הועד ויש לכך משמעות גדולה. יתכן ועילת התביעה יכולה להיות לאו דווקא במסגרת משפט העבודה אלא יותר בכיוון של עשיית עושר שלא במשפט. אבל קשה לי לתת לך תשובה מעמיקה ללא כל הנתונים. צריך אולי לבדוק לעומק את ההחלטה ולראות אם יש בה פתחים.
מה זה "עשיית עושר שלא במשפט"? חוץ
מזה שגם העובדים שלא מאוגדים בועד מקבלים חלק מהמכירה (בקשר לזה שכתבת שיש משמעות גדולה לשיתוף הועד).
 
זו עילה בפני עצמה

מה זה "עשיית עושר שלא במשפט"? חוץ
מזה שגם העובדים שלא מאוגדים בועד מקבלים חלק מהמכירה (בקשר לזה שכתבת שיש משמעות גדולה לשיתוף הועד).
זו עילה בפני עצמה
עילת עשיית עושר שלא במשפט מכוונת לכך שאם גם אתה תרמת לשוויה הנוכחי של החברה ואינך נהנה מהתמורה על כך, הרי שמישהו אחר מתעשר על חשבונך או שפשוט אתה לא מקבל את המגיע לך. בתביעה בעילה כזו רלונטי יותר להוכיח כי אכן תרמת לשווי של החברה ופחות ההיבט של קיומם של יחסי עובד מעביד שכאמור לא קיימים כלל בעת המכירה. החשיבות של הועד היא שלמעשה היה ייצוג לעובדים (גם אם הם לא מאוגדים). על החלטה כזו נראה שיהיה קשה יותר לערער. יתכן ובהחלטה קימים דרוגים לגבי סוגי העובדים והרווח המגיע להם. האם עיינת בהחלטה? האם יש שם התייחסות לעובדים שפרשו או שהתפטרו?
 

1רועיג

New member
ברור שתרמתי לשווייה של החברה לפחות

זו עילה בפני עצמה
עילת עשיית עושר שלא במשפט מכוונת לכך שאם גם אתה תרמת לשוויה הנוכחי של החברה ואינך נהנה מהתמורה על כך, הרי שמישהו אחר מתעשר על חשבונך או שפשוט אתה לא מקבל את המגיע לך. בתביעה בעילה כזו רלונטי יותר להוכיח כי אכן תרמת לשווי של החברה ופחות ההיבט של קיומם של יחסי עובד מעביד שכאמור לא קיימים כלל בעת המכירה. החשיבות של הועד היא שלמעשה היה ייצוג לעובדים (גם אם הם לא מאוגדים). על החלטה כזו נראה שיהיה קשה יותר לערער. יתכן ובהחלטה קימים דרוגים לגבי סוגי העובדים והרווח המגיע להם. האם עיינת בהחלטה? האם יש שם התייחסות לעובדים שפרשו או שהתפטרו?
ברור שתרמתי לשווייה של החברה לפחות
כמו עובדים שעבדו רק בחצי שנה האחרונה (לפי ההסכם כל מי שעבד חצי שנה ומעלה זכאי לחלק מהמכירה). לא ראיתי את ההסכם (מה שאני יודע זה מהעיתונות ומחברים שעובדים בקרן), אבל אני מתאר לעצמי שאין התייחסות לעובדים שפרשו. איך אני מברר יותר לעומק את נושא "עשיית עושר" והאם בכלל יש סיכוי לדעתך?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה