האם יש משמעות כלכלית למיקום החנות שנפתחת?

האם יש משמעות כלכלית למיקום החנות שנפתחת?

כלומר: האם בחישוב הכולל חנות בUK שווה לעלויות הנלוות והתשלומי EBAY השונים לUS\קנדה? או שמא ישנם שינויים בחיובים השונים לפי מיקום החנות?
 
למעלה