האם יש מקום לתבוע את המעסיק?

מצב
הנושא נעול.

מיכלין

New member
האם יש מקום לתבוע את המעסיק?

האם יש מקום לתבוע את המעסיק?
המקרה שלי הוא כזה:קיבלתי מכתב פיטורין במאי (מורה,שנתיים באותו מקום)שהיה אמור להכנס לתוקפו ב-31/8, אולם מכיון שתאריך זה נפל בבתקופת חופשת הלידה שלי (שהסתימה רק ב14/9) הרי שהמעסיק שלי התחיב לשלם לי 45 ימי עבודה נוספים (כלומר עד ה-28 /10). שאלותי:א. האם נכונה אמירת המעסיק שאינו מחויב לתת לי 30 ימי הודעה מראש ,מעבר ל45 הימים הנוספים, הואיל והמכתב ניתן לי הרבה קודם לכן...או שטענתי כאילו המכתב הראשון מבוטל שהרי ניתן בניגוד לחוק (בהיותי בחודש תשיעי ,ניתן לי מכתב המודיע לי על פיטורי החל מה-1/9 שהוא בתוך חופשת הלידה שלי...)היא הצודקת?? ב. את 45 הימים הנוספים קיבלתי בתשלום אחד ב-1/12 ,האם יש מקום לתבוע הלנת שכר?? (האם לא היה צריך להכניס לי את הכסף ב1/10 על 15 יום ,וב-1/11 על ה-30יום הנוספים?)ג. האם אני עלולה להסתכן בהגשת תביעה כנגדו,בכך שאדרש לשלם הוצאות משפט וכדו'? תודה מראש!
 

שיר ורד

New member
המעסיק איננו רשאי

האם יש מקום לתבוע את המעסיק?
המקרה שלי הוא כזה:קיבלתי מכתב פיטורין במאי (מורה,שנתיים באותו מקום)שהיה אמור להכנס לתוקפו ב-31/8, אולם מכיון שתאריך זה נפל בבתקופת חופשת הלידה שלי (שהסתימה רק ב14/9) הרי שהמעסיק שלי התחיב לשלם לי 45 ימי עבודה נוספים (כלומר עד ה-28 /10). שאלותי:א. האם נכונה אמירת המעסיק שאינו מחויב לתת לי 30 ימי הודעה מראש ,מעבר ל45 הימים הנוספים, הואיל והמכתב ניתן לי הרבה קודם לכן...או שטענתי כאילו המכתב הראשון מבוטל שהרי ניתן בניגוד לחוק (בהיותי בחודש תשיעי ,ניתן לי מכתב המודיע לי על פיטורי החל מה-1/9 שהוא בתוך חופשת הלידה שלי...)היא הצודקת?? ב. את 45 הימים הנוספים קיבלתי בתשלום אחד ב-1/12 ,האם יש מקום לתבוע הלנת שכר?? (האם לא היה צריך להכניס לי את הכסף ב1/10 על 15 יום ,וב-1/11 על ה-30יום הנוספים?)ג. האם אני עלולה להסתכן בהגשת תביעה כנגדו,בכך שאדרש לשלם הוצאות משפט וכדו'? תודה מראש!
המעסיק איננו רשאי
לפטר עובדת בהריון ללא אישור המפקחת על עבודת נשים. לאחר שהעובדת ילדה, עליו להחזירה לעבודה לתקופה של 45 יום ואסור לו לחפוף תקופה U עם תקופת הודעה מוקדמת. (אי החזרה גם כן מותנית באישור של המפקחת על עבודת נשים). החוק לא התייחס לפיטורים הנעשים במהלך חופשת הלידה, ולפחות לכאורה יש כאן פרצה בחוק. ניתן לומר שכוונת המחוקק היתה שיולדת לא תפוטר במהלך חופשת הלידה וע"י כך יתחמק המעסיק מתקופת הודעה מראש. הבעיה היא, שבמקרה ההפוך, כלומר כאשר יולדת מתפטרת לצורך טיפול בילד, מקובל על כלם שהיא יכולה להתפטר במהלך חופשת הלידה ותקופת ההודעה מראש תבלע במסגרת חופשת הלידה. במקרה שלך, אם הפיטורים לא אושרו ע"י המפקחת , הם בטלים , מאחר וניתנו עדיין במהלך ההריון ללא אישור, ולכן לדעתי את עדיין מועסקת וזכותך לתבוע המשך תשלום שכר. אם מכתב הפיטורים היה נשלח אלייך לאחר הלידה, וקובע את תקופת ההודעה המוקדמת במהלך חופשת הלידה, אז היתה באמת בעיה משפטית מענינת. ניתן לתבוע פצויי הלנת שכר, על הפיגור בתשלום, אך אני מסופק אם בית הדיןיפסוק פצויים במקרה כזה. לכן, יש טעם לתביעה, אם בכל מקרה מגישים תביעה (למשל לגבי עצם הפיטורים).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה