האם יש כינוי לאוטובוס שמסיע בנמל תעופה למטוס ? אולי קוראים ל

למעלה