האם יש חובה להמשיך לתשלום המעסיק לקרן הפנסיה לעובד שממשיך לעבוד גם לאחר גיל פרישה - "אזרח ותיק"

ככלל, עובדים שעברו את גיל פרישת החובה (67) זכאים אף הם להמשך ביצוע הפרשות לביטוח פנסיוני כמו כל עובד רגיל אחר, למעט אם העובד עונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
1. העובד הפנסיונר כבר מקבל גמלה פנסיונית (ללא קשר לגמלת זקנה של הביטוח הלאומי)
2. העובד כבר פוטר ופרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישה או מאוחר יותר.
בכל יתר הנסיבות - על המעסיק להמשיך לשלם את גמלת העובד לפנסיה, הגם שהעובד (שכאמור, ממשיך לעבוד) כבר הגיע לגיל פרישה.
 
למעלה