האם יש זמן מוקצב לקבלן לרשום בטאבו?

האם יש זמן מוקצב לקבלן לרשום בטאבו?

שלום
רכשתי דירה לפני 4-5 שנים מקבלן. מאז ועד היום הקבלן לא סיים את הרישום של הדירה על שמי בטאבו. אלא יש אזהרבה במנהל מקרקעין.
לפי מה שהסביר חבר בפורום שכן יש חוק שמגדיר שעד שנתיים מקבלת טופס 4, הקבלן צריך לבצע את רישום תת החלקה על שם הרוכש (בניין משותף).
אני רוצה לפקח ולבקר את הקבלן שמכר לי - שלא ישאר שאנן ויעמוד לדין אם העיכוב נוגד את החוק.
שוחחתי עם מנהל מקרקעי ישראל - ענו לי שזו לא סמכותם לבדוק את הקבלן
שוחחתי עם משרד השיכון - בחור בשם אריק - אמר לי שאין הגבלת זמן לרישום בטאבו. הקבלן יכול לעשות את זה מתי שירצה בעתיד. כל עוד לא התחייב לתאריך מסוים כפי שחתמנו בחוזה.
הבאתי לו ציטוט חוק מהאנטרנט- אך אריק טען שמדובר על דירות חדשות משנת 2015 והלאה.

מי צודק? מה ההגבלה אם בכלל?
למי לפנות כדי לפקח ולהעניש את הקבלן אם מצפצף על החוק?

-------
מהאינטרנט:
קבלנים מחויבים תוך שנה וחצי לרשום בית משותף ורישום בטאבו.
הקבלן היה אמור לסיים עפ"י חוק את רישום ה"בית משותף" במשרדי הטאבו בתום שנה ממסירת הדירה, ולאחריו תוך מחצית שנה נוספת לרשום את הבנין בטאבו עם הדירות ו8ההצמדות כנדרש, וזאת עפ"י האמור בחוק מכר דירות תיקון מס' 5.

הליכי הרישום אמורים להתבצע בפיקוח עוה"ד של הקבלן [שכבר קיבל את הכסף במעמד החוזה] לצרכי רישום בית משותף, וטאבו.

...
חוק המכר דירות , תיקון מס' 5 [התקבל ב-מרץ 2011] - http://www.levite-law.co.il/images/stories/artices/PDF/mecher-change5-2011.pdf
10.אחרי סעיף 6א לחוק העיקרי יבוא: "רישום זכויות"
הוספת סעיף 6ב
(א) המוכר דירה בבית הניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף 142 לחוק המקרקעין, חייב לעשות את כל אלה:
(1) לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת
הדירה, במועד המוקדם ביותר האפשרי;
(2) לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור
בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר;
(3) לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים
או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר.
(ב) המוכר דירה בבית שאינו ניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף קטן (א), חייב לבצע ולקיים את האמור בפסקה (1) של אותו סעיף
קטן ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקסי המקרקעין לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה
והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר.
 

trilliane

New member
נראה שכאן לא יודעים... אבל אני רואה שענו לך בפורום צרכנות:

http://www.tapuz.co.il/forums/viewmsg/66/179843405/
אני מזכירה את הבקשה (מופיעה בראש הפורום) לציין שהשאלה פורסמה בפורום אחר, כדי שנדע מה ענו (ולא נחזור על אותן תשובות או להבדיל, נלמד מהן).
 

shron17

New member
אני הלכתי בעצמי,וסידרתי רישום בטאבו לאחר 7 שנים שהקבלן דחה,

ודחה ודחה,וכך חלפו להם 7 שנים, והוא בכלל לא מיהר להסדיר את הרישום.
לכן התקשרתי לטאבו, הם אמרו לי ,מה צריך להביא להסדרת הרישום,
הלכתי עם המסמכים,והחוזה, והרישום בוצע.
ובעקבותיי גם שאר הדיירים ניגשו לטאבו והכול סודר.
 
למעלה