האם יש הבדל הגדרתי בחוק בין גישור לפישור ?

מצב
הנושא נעול.
האם יש הבדל הגדרתי בחוק בין גישור לפישור ?

האם יש הבדל הגדרתי בחוק בין גישור לפישור ?
 
רק המונח השתנה

האם יש הבדל הגדרתי בחוק בין גישור לפישור ?
רק המונח השתנה
תחילה דברו על הליך פישור, ולאחר מיכן שינו לגישור. למעשה, הכוונה היתה תמיד אותה כוונה, רק המונח השתנה. (כמובן שהנושא הלך והתפתח, אך לא כתוצאה משנוי ההגדרה). כמובן, שיש הבדל גדול מהותי בין השניים. אתה מוזמן לקרוא על משל התפוז - רשום כאן בפורום תחת הכותרת - תפקידי המגשר - דרך ספור גישור. הנך מוזמן גם לקרוא את שאר ההערות שהופיעו בעקבותיו. סיפור זה מסביר בצורה יפה מאוד את ההבדל בין פישור לגישור ומהו למעשה מטרת ההליך. ספור זה הינו די אוטופי. במציאות לעיתים, קשה יותר לספק את רצון כולם, וחלק מהאנשים גם מתפשרים (במיוחד כאשר מדובר במספר צדדים לסכסוך). יש לאמר את האמת ולציין כי ישנם מגשרים שמהר מידי "גולשים" לפישור במקום לגישור. ניתן לדבר על הליך גישור כאשר קיימת מחלוקת בין צדדים, שיש ביניהם מערכת יחסים מתמשכת.(משפחה, עסקים, שכנים וכד'), וקיים סכוי רב להמשכה. במקרה כזה, מנסה המגשר להגדיל את העוגה, ולנסות לבנות, יחד עם הצדדים, מערכת יחסים טובה יותר להמשך. כאשר מערכת היחסים הינה קצרה, גם כן יש הנוהגים להפנות לגישור, אולם במקרה כזה, קיים פחות דגש על המשך מערכת היחסים ובנייתה לעתיד.
 
הבהרה

רק המונח השתנה
תחילה דברו על הליך פישור, ולאחר מיכן שינו לגישור. למעשה, הכוונה היתה תמיד אותה כוונה, רק המונח השתנה. (כמובן שהנושא הלך והתפתח, אך לא כתוצאה משנוי ההגדרה). כמובן, שיש הבדל גדול מהותי בין השניים. אתה מוזמן לקרוא על משל התפוז - רשום כאן בפורום תחת הכותרת - תפקידי המגשר - דרך ספור גישור. הנך מוזמן גם לקרוא את שאר ההערות שהופיעו בעקבותיו. סיפור זה מסביר בצורה יפה מאוד את ההבדל בין פישור לגישור ומהו למעשה מטרת ההליך. ספור זה הינו די אוטופי. במציאות לעיתים, קשה יותר לספק את רצון כולם, וחלק מהאנשים גם מתפשרים (במיוחד כאשר מדובר במספר צדדים לסכסוך). יש לאמר את האמת ולציין כי ישנם מגשרים שמהר מידי "גולשים" לפישור במקום לגישור. ניתן לדבר על הליך גישור כאשר קיימת מחלוקת בין צדדים, שיש ביניהם מערכת יחסים מתמשכת.(משפחה, עסקים, שכנים וכד'), וקיים סכוי רב להמשכה. במקרה כזה, מנסה המגשר להגדיל את העוגה, ולנסות לבנות, יחד עם הצדדים, מערכת יחסים טובה יותר להמשך. כאשר מערכת היחסים הינה קצרה, גם כן יש הנוהגים להפנות לגישור, אולם במקרה כזה, קיים פחות דגש על המשך מערכת היחסים ובנייתה לעתיד.
הבהרה
מתוך חוק בית המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד, 1984: סעיף 79: (א) בית המשפט הדן בעניין אזרחי, רשאי בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בעניין שלפניו כולו או מקצתו, בדרך של פשרה. (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של ביה"מ להציע לבעלי הדין הסדר פשרה, או לתת, לבקשת לבעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שיש ביניהם. אולם (ג) גישור - הליך שבו נועד המגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו הסמכות להכריע בו. בשנת 2001 הוגשה הצעה בכנסת לשנות את המינוח בפישור לגישור, ובעקבות הצעה זו - הנוסח השתנה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה