האם יש דרך למנוע עיקול?

yossin

New member
האם יש דרך למנוע עיקול?

יש לי מחלוקת עם המועצה המקומית שלי על סכום קטן למדי (כ- 250 ₪)
ועל פי נסיון קודם, ה"חברים" שם מפעילים מאוד בקלות עיקולים על כל שטות.
האם יש דרך למנוע עיקול מראש? אפשר לבקש צו מניעה או משהו דומה שימנע מהם לפעול בפזיזות?
או שצריך לחכות לביצוע העיקול ואז להגיש בקשה לצו מנהלי להסרתו?
רעיונות נוספים?
תודה
 
עיקול בגין חוב שנוי במחלוקת

המועצה לא רשאית להטיל עיקול כל עוד החוב שנוי במחלוקת ונידון במסגרת השגה, ערר, ערעור מנהלי או עתירה מנהלית.
 

yossin

New member
ראשית, תודה מקרב לב

שנית- האם השגה צריכה להיות מוגשת בדרך מסודרת כשבכותרת כתוב "השגה"?
או שיש פרוצדורה מסויימת?

האם יש כללים על דיון בהשגה? ועדת ערר? או שהמועצה יכולה לקבל החלטה בלעדי?

שוב תודה
 
הכללים על פיהם יש להגיש השגה

על ההשגה להיות מופנית למנהל הארנונה, על החלטת מנהל הארנונה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר לארנונה שהקימה המועצה. על המועצה לפרט בפניך את הדרך להגיש ערר.
אתה רשאי לבקש להיות נוכח בדיוני הועדה וכך גם מקובל.
 
למעלה