האם יש אוניברסיטאות דוברות אנגלית

bamboo1

New member
האם יש אוניברסיטאות דוברות אנגלית

באירופה, מחוץ לאנגליה? מהן?
 

berlinale

New member
מערכת החינוך בישראל 2

אחרי שגיליתי שהבנת הנקרא לא מלמדים, עכשיו גם גיאוגרפיה לא מלמדים: על אירלנד שמעת? מעבר לזה, אתה באמת רוצה ללמוד במדינה שאינה דוברת אנגלית, בלי לדעת את שפת המקום?
 

nett

New member
נראה לי שלא הבנת את כוונת הכותב...

יש אוניברסיטאות בהן יש קורסים המועברים בשפה האנגלית. אבל לא ידוע לי אלו הן....נראה לי שאפשר לברר בשגרירויות השונות...
 

tokit

New member
אני יודעת שיש כזו אפשרות

בגרמניה, אבל אז מדובר בקולג'ים פרטיים שעולים המון כסף. אם אני לא טועה, גם ב LEUVEN שבבלגיה ניתן (לא בטוחה..). בהונגריה יש היצע עצום באנגלית. בהצלחה
 

een ogenblik

New member
ב-Leuven יש תוכניות בינלאומיות, והן

לאלו שכבר יש בידיהם תואר ראשון. ללימודי תואר ראשון צריך לדעת הולנדית, אלא אם הולכים ללימודי תיאולוגיה, ואז יש מסלול מיוחד באנגלית. אולי יש עוד מסלולים מאוד יחודיים כתיאולוגיה, אך הם ספורים ובטלים בשישים. הדרישה הכללית היא להיות ברמה 4 לפחות בהולנדית כדי להתחיל להשתתף בשיעורים, תוך התחייבות לסיים דרגה 5 לפני תום השנה הראשונה ללימודים.
 

tokit

New member
טוב לדעת..

אגב.. מדוע בבלגיה יש דרישה לדעת הולנדית??
 

een ogenblik

New member
אהמ, אולי כי זו השפה הרשמית?

בוולוניה השפה הרשמית היא צרפתית. בפלנדריה השפה הרשמית הולנדית. בבריסל השפות הרשמיות הן צרפתית והולנדית. יש איזור קטן בוולוניה שהשפה הרישמית היא גרמנית, או שהשפות הרישמיות הן צרפתית וגרמנית. לא ממש ברור. Leuven נמצאת בפלנדריה, ולכן שפת הלימוד הרישמית היא הולנדית. Loouviain-la-Neuve נמצאת בוולוניה, ולכן שפת הלימוד הרישמית היא צרפתית. לפעמים מתייחסים להולנדית בפלנדריה כאל פלמית, אך זה לא שם השפה הנכון והמלא.
 

forglemmigej

New member
שמעתי

שהבלגים דוברי הצרפתית מחשיבים עצמם כ - Upper class לעומת דוברי הפלמית ,זה נכון?
 

een ogenblik

New member
זה היה נכון בתקופת מלחמת השפה

כאשר צרפתית הייתה השפה הרישמית של בלגיה, והפלמים (הרוב) נאבקו לרישמיות שפתם. כאשר לובן ולובן-לה-נף נפרדו הייתה דעה כללית שלובן לעולם לא תצליח לנהל מחקר אקדמאי מספק, ולובן-לה-נף צריכה לשאת את מאור ההשכלה בגלות. ראו זה פלא, ל-K.U.Leuven יש חוקרים ברמה עולמית. היום, כשהדי המאבק שקעו מעט, יותר ויותר וולונים יודעים הולנדית כשפה שניה, בעוד פחות ופחות פלמים יודעים צרפתית כשפה שניה (אפילו בבריסל יש הרבה מקומות בהם ניתן להסתדר בהולנדית ללא צרפתית, ובריסל היא צרפת בזעיר אנפין יותר מאשר וולוניה). אם פעם אפשר היה להסתדר בבלגיה עם ידיעת צרפתית בלבד, היום יש הרבה מאוד מקומות שרק צרפתית לא תקדם אותך לשום מקום. עדין ידיעת צרפתית בלבד עוזרת יותר בכל רחבי בלגיה, מאשר ידיעת הולנדית בלבד בכל רחבי בלגיה, אך זה נובע בעיקר מכך שהדור המבוגר הפלמי (מעל חמישים) שולט בצרפתית כתוצאה מכפיית העבר (וחלקם גם יודע גרמנית או/ו אנגלית), ואילו הדור המבוגר הולוני אינו יודע שום שפה מלבד צרפתית. היום הפלמים מבכים את חוסר ידיעת הצעירים צרפתית, מאחר והם רואים בכך אובדן עושר לשוני, כאשר הפלמים יודעים רק הולנדית ואנגלית, ואילו הוולונים יודעים צרפתית, הולנדית ואנגלית. אז לגבי עליונות מעמדית של דוברי צרפתית על פני דוברי פלמית - מי שעסק בעינייני ציבור כלשהם היה חייב לדעת צרפתית, ומוסדות ההשכלה היו בצרפתית בלבד כשפתה הרישמית של הארץ. כפועל יוצא מכך רק האיכרים דיברו רק הולנדית, ולפיכך הייתה גם הרגשת עליונות. כיום, עם חוזקה הכלכלי של פלנדריה על פני וולוניה, רוב שלטוני פלמי ומוסדות להשכלה גבוהה חשובים פלמיים, הרגשת העליונות כבר ממש אינה קיימת (אולי חוץ מישראלים בבריסל, המתרצים לעצמם שצרפתית חשובה יותר, ולכן אינם צריכים ללמוד עוד שפה).
 

tokit

New member
עד כדי כך אני לא מטומטמת..

אבל לפי מה שאני יודעת, השפות הרשמיות בבלגיה הן צרפתית ופלמית. אם את טוענת שהשם הנכון לפלמית הוא הולנדית, אקבל את דעתך. שמעתי לא מעט פלמית והולנדית בחיי, ומשום מה השפות לא נשמעו לי זהות (אם כי דומות..)
 
הן אותו הדבר (חוץ מסלנג ומבטא)

פלמית היא הולנדית עם מבטא מצחיק (גרמני משהו) וקצת פחות סלנג.
 

een ogenblik

New member
מצטערת שראית בהודעתי עלבון, זו לא

הייתה הכוונה. כנראה שחזרה מספר של פעמים על אותה הודעה בנוסח שונה לאנשים שונים, גורמת לי לחוסר רגישות בניסוח. סליחה. הולנדית=פלמית כמו שאמריקאית=אנגלית. אה, וגרמנית היא גם שפה רישמית בבלגיה, הטובה לצורך סידורים ארציים ממש כמו הולנדית וצרפתית, אך תקפה רק באזור בו היא רשמית לסידורים מחוזיים.
 
למעלה