האם חיסלו את כח יוניפי``ל?

האם חיסלו את כח יוניפי``ל?

המשת``פים של החיזבאללה והאחראים לרציחת אברהם אביטן וסועיד
 
למעלה