האם התשובה שלי נכונה בקובץ המצ"ב? דחוףף תודה

geek100

New member
האם התשובה שלי נכונה בקובץ המצ"ב? דחוףף תודה

תודה

 
למה פתחת שרשור חדש לאותה שאלה?

כתבת דברים לא נכונים. הביטוי (53/112) אינו מקובל, וגם מיותר.
גם לא נכונה ההחלטה שלך ש-(6/53) הוא מינוס 1. זה בעצם מה שמחפשים בתרגיל הנ"ל, כי 6 ו-112 זה אותו דבר מודולו 53.

הדרך הרגילה לפתרון, לפי הנוסחאות, היא כלהלן:
(112 / 53) = ((53*2+6) / 53) = (6 / 53) = (2•3 / 53) = (2 / 53) • (3 / 53)

נמצא כל אחד מהם בנפרד

(2 / 53) = (-1) ^ ((53²-1)/8) = (-1) ^ (54•52 / 8) =
= (-1) ^ ((54/2)•(52/4)) = (-1) ^ (27•13) = - 1

(3 / 53) = { (-1) ^ [((53-1)2) • ((3-1)/2)] } • (53 / 3) = (53 / 3) =
= ((17•3 + 2) / 3) = (2 / 3) = - 1

והתשובה הסופית היא
(-1) • (-1) = 1

להלן הסבר הדרך הקצרה שהציע עריסטו.
112 - (53•4) = - 100
112 = - 100 (mod 53)
(112 / 53) = (-100 / 53) = (100 / 53) • (-1 / 53) =
= 1 • (-1 / 53) = (-1) ^ ((53-1)/2) = 1
 
למעלה