האם הנכות נותנת לי יתרון שלא מקבל אדם בריא במקרה שלנו ?

מצב
הנושא נעול.
האם הנכות נותנת לי יתרון שלא מקבל אדם בריא במקרה שלנו ?

האם הנכות נותנת לי יתרון שלא מקבל אדם בריא במקרה שלנו ?
מקור ההכנסה היחיד שלי הוא קצבת נכות כללית ואני זכאית לקבל מלשכת הסעד סיוע במזון ובכל דבר כי גם העובדת הסוציאלית של לשכת הרווחה אישרה לי. בעלי נמצא בבית רבקה במצב סיעודי, והרכוש היחידי שהיה לנו הוא חברה בערבון מוגבל (כל מניותיה רשומות על שמנו). הרכוש היחיד שהיה לחברה הזאת הוא דירה בקנדה ודירה במוסקבה. בנק בקנדה (שנתן את ההלוואה לדירה והדירה מושכנה לטובת הבנק בקנדה) מכר את הדירה בגלל שלא היה לחברה מספיק כסף לעמוד בהחזרי פרעון ההלוואה. גם הדירה במוסקבה נמכרה על ידי בנק במוסקבה בדיוק בגלל אותה הסיבה של מימוש משכנתא עקב חוב לבנק במוסקבה. שולמו מיסים בקנדה בגין מכירת הדירה בקנדה, וגם שולמו מיסים גם במוסקבה בגין מכירת הדירה במוסקבה. לא נשאר לחברה שום כסף בקופת החברה ולכן החברה לא נתנה לנו שום דבר כדיבידנד. נשארנו חסרי כל ! החברה בפירוק מרצון, ובעלי מעולם לא היה מוגדר כמי "שמועסק" בחברה. ידוע לי שאם חברה מתפרקת, אז מי שהיה "מועסק" בה זכאי לקבל כסף מהמוסד לביטוח לאומי, אבל במקרה שלנו אנחנו לא היינו "מועסקים" על ידי החברה, אלא בסך הכל בעלי המניות בחברה. האם השילוב של המיסוי הקנדי שהוטל על החברה בקנדה (בגין מכירת הדירה בקנדה) והמיסוי הרוסי שהוטל על החברה ברוסיה (בגין מכירת דירה במוסקבה) ביחד עם השילוב של עצם העובדה שאנחנו נכים (יש לי נכות בדרגת אי כושר עבודה 100% נכות לצמיתה) הוא שילוב שמאפשר לנו לקבל סיוע מהמדינה (נקודות זיכוי או החזרי מס) ? האם השילוב של תעודת הנכות שלי מהמוסד לביטוח לאומי שמעידה שיש לי נכות כללית של 100% ביחד עם מהדוח הסוציאלי שמוכיח שזוהי ההכנסה הקיומית היחידה שלי הוא שילוב שמאפשר לי לקבל נקודות זיכוי גדולות יותר מאשר אדם בריא שהיתה לו חברה שפורקה ושילמה מיסים במדינות בחוץ לארץ ? האם הנכות הרפואית שלי נותנת לי זיכוי שאדם בלי נכות לא היה מקבל אם חברה בבעלותו שילמה מיסים במדינות שבהן שווי נכסי החברה היה נמוך משווי החובות ונכסיה נמכרו כדי להחזיר את החובות (תוך כדי מכירת הנכסים שולמו מיסים במדינות הזרות) ?
 
נקודות זיכוי והחזר מס

האם הנכות נותנת לי יתרון שלא מקבל אדם בריא במקרה שלנו ?
מקור ההכנסה היחיד שלי הוא קצבת נכות כללית ואני זכאית לקבל מלשכת הסעד סיוע במזון ובכל דבר כי גם העובדת הסוציאלית של לשכת הרווחה אישרה לי. בעלי נמצא בבית רבקה במצב סיעודי, והרכוש היחידי שהיה לנו הוא חברה בערבון מוגבל (כל מניותיה רשומות על שמנו). הרכוש היחיד שהיה לחברה הזאת הוא דירה בקנדה ודירה במוסקבה. בנק בקנדה (שנתן את ההלוואה לדירה והדירה מושכנה לטובת הבנק בקנדה) מכר את הדירה בגלל שלא היה לחברה מספיק כסף לעמוד בהחזרי פרעון ההלוואה. גם הדירה במוסקבה נמכרה על ידי בנק במוסקבה בדיוק בגלל אותה הסיבה של מימוש משכנתא עקב חוב לבנק במוסקבה. שולמו מיסים בקנדה בגין מכירת הדירה בקנדה, וגם שולמו מיסים גם במוסקבה בגין מכירת הדירה במוסקבה. לא נשאר לחברה שום כסף בקופת החברה ולכן החברה לא נתנה לנו שום דבר כדיבידנד. נשארנו חסרי כל ! החברה בפירוק מרצון, ובעלי מעולם לא היה מוגדר כמי "שמועסק" בחברה. ידוע לי שאם חברה מתפרקת, אז מי שהיה "מועסק" בה זכאי לקבל כסף מהמוסד לביטוח לאומי, אבל במקרה שלנו אנחנו לא היינו "מועסקים" על ידי החברה, אלא בסך הכל בעלי המניות בחברה. האם השילוב של המיסוי הקנדי שהוטל על החברה בקנדה (בגין מכירת הדירה בקנדה) והמיסוי הרוסי שהוטל על החברה ברוסיה (בגין מכירת דירה במוסקבה) ביחד עם השילוב של עצם העובדה שאנחנו נכים (יש לי נכות בדרגת אי כושר עבודה 100% נכות לצמיתה) הוא שילוב שמאפשר לנו לקבל סיוע מהמדינה (נקודות זיכוי או החזרי מס) ? האם השילוב של תעודת הנכות שלי מהמוסד לביטוח לאומי שמעידה שיש לי נכות כללית של 100% ביחד עם מהדוח הסוציאלי שמוכיח שזוהי ההכנסה הקיומית היחידה שלי הוא שילוב שמאפשר לי לקבל נקודות זיכוי גדולות יותר מאשר אדם בריא שהיתה לו חברה שפורקה ושילמה מיסים במדינות בחוץ לארץ ? האם הנכות הרפואית שלי נותנת לי זיכוי שאדם בלי נכות לא היה מקבל אם חברה בבעלותו שילמה מיסים במדינות שבהן שווי נכסי החברה היה נמוך משווי החובות ונכסיה נמכרו כדי להחזיר את החובות (תוך כדי מכירת הנכסים שולמו מיסים במדינות הזרות) ?
נקודות זיכוי והחזר מס
לאה שלום, נכות של 100%מקנה פטור ממס ביחס להכנסות מסוימות ועד לתיקרה שנקבעה בפקודת מס הכנסה. ממה שהבנתי אין לך ולבעלך הכנסות חייבות במס אזי אין רלוונטיות לפטור. כך גם לגבי נקודות זיכוי, מאחר ואין לכם הכנסות חייבות במס אז אין משמעות לנקודות זיכוי.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה