האם הכתיבה הזו נכונה, איך אפשר לנסח נכון?

peach20

New member
האם הכתיבה הזו נכונה, איך אפשר לנסח נכון?

"ספרים רבים נמצאים סביבנו- ספרי קריאה, ספרי עיון וספרי לימוד, ספרי הגות וספרי שירה. מאידך מעניין אם יש ספר שהוא הספר שלנו ואם יש סיפור שהוא הסיפור שלנו." האם המילה מאידך במקומה ומה אפשר לשים במקומה?
 

מוגג

New member
אם אין מחד גיסא אז אין מאידך גיסא.

לכן, המילה אינה במקום. לפני שאציע ניסוח, עליי להבין את כוונת המשפט. האם הכוונה לכך שמכל הספרים שסביבנו יש ספר שאותו אנו מגדירים כספר שלנו, או שהכוונה היא שבאמת יש ספר שלנו, שכתבנו בעצמנו? "ספרים רבים נמצאים....אך האם, מכל אלה, יש ספר שהוא שלנו? ..."
 

peach20

New member
הכוונה היא...

שיש סביבנו ספרים רבים, אך הספרים הללו אינם הספר שלנו או אינם מכילים את הסיפור שלנו- זה מה שאני מתכוון לכתוב (ואחר כך להציע דרך לכתוב את הספר, סיפור שלנו...)
 

יאקים

New member
מילת הקישור בין שני האיברים

במשפט המאוחה הזה אמורה להיות אך, אולם, אלא ש, ואילו וכו'. אפשר בתנאים מסוימים, וזהו עניין סגנוני הנתון לשיקול דעתו של הכותב, להשתמש בניסוח: אמנם יש סביבנו...,אולם; יש אפשרות לבחור גם בניסוח: מצד אחד..., ומצד שני
 
למעלה