האם החלפת גוף חיום מצריכה הוצאת המים מהדוד?

חיובי , במקרה שיש להחליף את גוף החימום ,ראשית

יש לנתק את החשמל בשני מקורותיו האחד בבית והשני ליד הדוד , לאחר מכן לנתק את אספקת המים לדוד ואז לפרק את גוף החימום , בעבר היו גופי חימום אחרים היום כל גופי החימום הם גופי חימום טבולים , אם הדוד הנו דוד "שוכב" אז ירוקן רק למחציתו , אם הדוד מסוג "עומד" הרי כל המים יצאו
 
למעלה