האם האם ח"כ איכלר דאג למירון

הוא שהוא סתם קישקש הרבה הוא משפחה מרובת ילדים שסתם פתאום מטיף יושר
 
יש לו קשרים משפחתיים בחבד למשפחות לוין ריבקין ליפשיץ שחיים שהכל מגיע להם
 
הם הרסו גם את חבד ואולי בלעדיהם היה נשאר יורש היה בחבד רצח ומשפחות אלו העלילו האשימו וסחטו עולים חדשים יתומים אומללים ואלמנות עריריות
 
בחב"ד שום דבר לא השתנה הרבנים המנוולים מחבד האמת
ורבני חב"ד במיוחד כפר חבד האמת על כוחו של אשכנזי וטרבניק גורליק
גורליק התחתן עם אשכנזי וגרונר
האמת על מורוזוב גורליק סודקביץ לוין וריבקין ומשפחותיהם'

עם פטירתו של הרב גרליק בח' סיון התשל"ד בהיותו זקן בן 95 והולכי רכיל בבית הכנסת בכפ"ח דיברו שכבר עבר את 100 אך זוכר כל מי שלקח גמ"ח וזוכר וכו' הוא נהרג בתאונת דרכים בחזרתו מחתונה בירושלים בנו אברהם שמואל סיפר שאביו לא רצה לנסוע לחתונה אך מאוד , מאוד, הפצירו בו והתפתה ונסע לחתונה שבדרך חזרה נהרג בתאונת דרכים.
ואז נבחרו 2 רבנים נחום טרבניק , ושמואל מרדכי אשכנזי שעשו את החיים לחב"ד יותר גרוע מאשר ש.ז. גרליק הזקן בן 95 או יותר מ-100
2 הרבנים מעורבים היו במחלוקת בין משפחת סודקביץ' ,לוין, והאחים חיים וזוסיא וצבי שזה כולל גם את רייכמן כשהמצד השני מורוזוב וגרליק
נושא המריבה היה
אפרים זלמן סודקביץ' ניהל את הצרכניה של כפר חב"ד במרכז ובסוף שנות ה-י' פתח מפעל לנחשונים ומפזרים לחלקי קירור ומיזוג מכאן התפתחה המריבה בין סודקביץ' ומורוזוב עד שבשנת תשכ"ד ד. מורוזוב זרק בקבוק על ב. לוין גיסו של א. ז. סודקביץ' וב. לוין מת בכ"ד באדר התשכ"ד ודוד מורוזוב נהרג על גדות תעלת סואץ מפגז שפגע בראשו בש"ק ר"ח תמוז תשכ"ז (8.7.1967)
2 הרבנים הנבחרים היו שייכים לנושא כי נ. טרבניק אשתו היא גרליק ולובה גרליק היא אחותו של ד. מורוזוב ואחיו של ש.מ. אשכנזי נתן אשכנזי התחתן עם חנה סודקביץ' בתו של א.ז. סודקביץ' ולכן 2 הרבנים הנבחרים דאגו רק למשפחותיהם וגרורותיהם ורמסו ברגל גסה את השאר , רמסו ברגל גסה יתומים וכל מי שלא היה להם כח ללכת נגדם רמסו
כפר חב"ד נהפך לשלטון כוחני ולא שלטון שיש בו צדק ויושר הם לא יכלו להנהיג הכפר בדרכי יושר ופחדו מבעלי הכח כדי שלא יזכירו להם המקרה ודחקו ורמסו את היתומים וכל אלו שאין להם כח להזכיר להם המקרה כי ש.מ. אשכנזי שאחיו נתן התחתן עם חנה סודקביץ' פחד מטרבניק וגרליק כי הוא חי בחב"ד כמו פרזיט בא והתחתן עם סודקביץ' ואחרי מות גרליק עוד זכה ברבנות ע"ח היתומים שהמריבה בין א.ז. סודקביץ' ומורוזוב גרמה יש לציין שבחב"ד נוספו יתומים בגלל המריבה הנ"ל והאווירה העכורה הנ"ל ועל גבם של יתומים אלו שלא ממשפחת זלמן סודקביץ' וריבקין לוין וכו' וגם לא ממשפחת מורוזוב וכו'
אלא יתומים שהם יצרו ממשפחות אחרות בגלל מפעל של סודקביץ' והמריבה עם מורוזוב
לועד נכנסו מהמשפחה של א.ז.סודקביץ' שהוא גם הכניס את לרר ועוד בסיוע של מוטל לוין שעבד בוועד וגם רייכמן קשור לסודקביץ דרך ריבקין והם מנהלים את הרבנות, הוועד, והמוסדות העיקריים ושאר האנשים לא יכולים לפתוח את הפה
ימי ליפשיץ הוא נכדו של בנימין לוין
ונשוי לבתו של יקותיאל שניאורסון ולקותי ש הרבה ילדים http://www.shturem.net/index.php?section=news&id=58637
מתוך הוידוי בכתבה אפשר לראות שהרבי לא יכל לסבול יותר למורוזוב היה משפחה גדולה וזה לא הגבאים שלא ענו לגב מרוזוב
בראיון ב'גלי צה"ל' לקובי אריאלי ספרה רעייתו מרת שפרה שתחי': "כתבנו לרבי על הולדת בנינו השלישי, ולא הגיע מכתב חזרה, כפי שבדרך כלל מתקבל. באמצע ימי השבעה, הגיע המכתב. פתחנו אותו ונדהמנו. הנוסח היה "שיגדלוהו". בדרך כלל הנוסח הוא "במענה על הודעתם אשר נולד להם בן למזל טוב, הנה יה"ר מהשי"ת שיכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו, וכשם שיכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויגדלו ביחד עם זוגתו תי' מתוך הרחבה". ואילו כאן, הרבי לא שלח מיידית את התשובה כנהוג לפני הברית, אלא שלח את זה כמה זמן אחר כך עם הנוסח 'שיגדלוהו'. והנוסח המיוחד והשונה הזה הגיע לכפר חב"ד לאחר הפטירה שלו".
 
זאב זלמנוב שאשתו מוסיא היתה בת דודה של בנימין לוין הנרצח הביא עולים חדשים לכפר חב"ד בחודש אלול תשכ"ד כחצי שנה לאחר הרצח זאב זלמנוב עבד כנהג חלוקה של סיגריות מבחברת ההפצה של שמרל גוראריה ברחוב לילינבלום בתל אביב
 

קבצים מצורפים

 • יצחק זלמנוב בן זאב [וולוול] זלמנוב בקברו של בן משפחתו בנימין לוין שמת ממכה עם בקבוק שקיבל מד...jpg
  יצחק זלמנוב בן זאב [וולוול] זלמנוב בקברו של בן משפחתו בנימין לוין שמת ממכה עם בקבוק שקיבל מד...jpg
  KB 111.7 · צפיות: 1
בו תשרי תשכה נפטרה חנה שניאורסון אימו של מנחם מנדל שניאורסון מחבד מלך המשיח ממ"ש ובז' תשרי נולדה רחל אולידורט בתו הצעירה של זאב זלמנוב לציין שבאותם ימים נולדו גם למיכאל מישולובין וגם למשה נפרסטק האמור בסעיפים הקודמים
 
לא מספיק אז גם בימים אלו אשכנזי חיתן את בנו עם בת הלפרין יוסף ממירון מצאצאי בעל התניא ויהודה וזאב סלונים
 

קבצים מצורפים

 • הזמנה לחתונה של אשכנזי סודקביץ עם הלפרין יוסי ממירון.png
  הזמנה לחתונה של אשכנזי סודקביץ עם הלפרין יוסי ממירון.png
  KB 69.3 · צפיות: 0
נערך לאחרונה ב:
משפחת גוראריה וראשי חבד המושחתים מכרו את חבד לכל החסידויות בעלזא סאטמר גור קרלין קניבסקי וכו
צאצאי גוראריה התחתנו גם עם בית אדמור מסאטמר מה עזרו לחבד כלום [גם כשיכלו לדאוג שיהיה יורש בחבד אבל לא דאגו רק דאגו שסאטמר תגן עליהם כשחוטפים שידוכים עם מיוחסים וכד'
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה