האם במקרה של פיטורין ניתן לפדות קרן השתלמות ל

למעלה