האם במבחנים פסיכוטכנים אפשרי דף ונייר במבחן?

למעלה