האם אתם נוהגים לערוך "סדר ט"ו בשבט?

אצלנו לא היה נהוג

לערוך את סדר ט"ו בשבט אבל השנה ביקשתי מבעלי לערוך את הסדר נראה איך יהיה
 
אצלנו עושים כבר כמה שנים מקסים

השנה אנחנו מוותרים כי בעלי בעבודה אני חוזרת מאוחר וילד אחד בקומונה נחגוג טו בשבט ביום שישי עם כולם
 
למעלה