האם אתם זוכרים את השרשור הארוך

מצב
הנושא נעול.

ארזS

New member
האם אתם זוכרים את השרשור הארוך

האם אתם זוכרים את השרשור הארוך
שהתפתח כתוצאה מהבעייה שהעליתי בנושא רכבת ישראל בימי ראשון בבוקר לכיוון באר-שבע ? נכון ששלחתי להנהלת הרכבת מייל תלונה ושרובנו כאן היינו פסימיים באשר לקבלת תשובה עניינית אחרי ששלחו לי תשובה לקונית המאשרת את קבלת התלונה ? הנה בבקשה , קבלתי עכשיו את התשובה הבאה : לכבוד מר ארז ס רעננה א.נ., הנדון: פנייתך לרכבת ישראל בהמשך לפנייתך שבנדון ולתשובתנו, ברצוננו להודות לך על הפניה, על דבריך ועל הערותיך, אשר הועברו לגורמים המיקצועיים העוסקים בנושא, להתנצל בפניכם על הדברים ולציין כי אנו רואים בפנייה זו, כמו בכל פניות הציבור כולן, כלי חשוב וחיוני במאמצנו לשיפור השירות לציבור הנוסעים והמשתמשים בשירותנו וברצוננו לכן לנצל את ההזדמנות כדי להודות לך גם על כך וברצוננו איפא להשיבך כלהלן: בד בבד עם פיתוח רשת מסילות הברזל הארצית, מפעילה רכבת ישראל את השירות לציבור הנוסעים כמערכת הסעת המונים, בנאמנות, במסירות וללא ליאות. לא למותר לציין כי אנו כמובן, משתדלים ועושים את המירב כדי לשרת את ציבור המשתמשים בשירותינו כראוי - הן בהיבטים הבטיחותיים, הן בהיבטים הביטחוניים (כנגזר ממצבנו המיוחד) וכמובן בהיבטים התפעוליים. יחד עם זאת, לצערנו, לא תמיד ההצלחה מלאה לחלוטין. מעבר לכך נציין כי ההפעלה של רשת המסילות מבוצעת ברמה כוללת/ארצית. הרכבות בקווי השירות השונים - ובשונה מתנועת כלי הרכב בכבישים - משתמשות באותם משאבים: מסילות, רציפים, מערכי קרונות וכו'. מתוך אילוצים אלו ואחרים, לא ניתן להגיע לקשר אופטימאלי בין כל נקודה לכל נקודה, ובוודאי שלא ניתן להגיע ולאפשר זמנים אופטימאליים בכל רכבת ולכל קבוצת נוסעים בכל תחנה ובכל זמן, על פני הרשת (ובוודאי לא להגדיל את תנועת הרכבות או את אורכן ללא גבול) גם לא בעת קרות תקלות - לא כל שכן, יש צורך להזכיר גם את ההיבט התיפעולי והשוני המהותי, אשר יש לו משמעות קריטית, לעניין הקו לבאר-שבע, אשר לעת עתה הינו קו יחיד/בודד - זאת להבדיל, למשל, מקו חיפה/ת"א הכולל 2 מסילות. בפתח הדברים ולהערתך לעניין השירות לציבור בכלל - ברצוננו להבהיר כי אנו גם עושים את מירב המאמצים להעניק שירות, נאות ויעיל לציבור לקוחותינו, כל זאת במסגרת מגבלות התקציב הנוכחי וכוח האדם העומד לרשותנו. מכל מקום, הסוגיה אשר הארת (אשר אגב, בולטת במיוחד בעיתות בהם הדרישה לשירותי הרכבת גבוהה מאד). לכן ויחד עם, זאת איננו שוקטים על השמרים ומבצעים, באופן שוטף, בדיקות הן לגבי היקף השימוש בהיצע שירותי הרכבת השונים, והן באשר לשיפור השירות לנוסעים, כמובן שבהתאם ובמסגרת האפשרויות העומדות לרשותנו. מכל מקום להערתך אודות הדרישה הגבוהה לשירותי הרכבת ועומסי הנוסעים אשר מאפיינים את זמני השיא - נבקש להבהיר כי כאמור, ההפעלה של רשת המסילות מבוצעת ברמה כוללת/ארצית. עם זאת, אנו מודעים כאמור לצערנו לבעיה שהעלית, אשר בולטת, בעיקר בימי ובשעות השיא, מאחר ובזמנים אלה אנו כידוע לך, מתמודדים מול ביקוש גבוה מאוד של נוסעים לשירותי הרכבת, לעומת שאר זמני הביקוש (לכן אגב אף נגרמים, לעיתים, עיכובים לתנועה הנובעים מהעומס הגבוה במיוחד הנ"ל וזאת אף שאנו מפעילים את כל הציוד הנייד הזמין העומד לרשותנו). זאת ועוד נציין כי רכבת ישראל פועלת, מתוקפן של תקנות המאושרות ע"י משרד התחבורה. ויתרה מכך, על פי פקודת מסילות הברזל, (נוסח חדש), התשל"ב-1972 והתקנות מכוחה אשר על פיהן, כאמור, פועלות רכבת ישראל אין כל חובה על הרכבת להודיע על עומס ברכבת ו/או להמליץ על נסיעה ברכבת חלופית. לכן לא ניתן, במצב עניינים רגיל, למנוע עליית נוסעים לרכבת, אלא כאשר נוצרת בעיה תיפעולית או חו"ח בטיחותית. לכן לדבריך אודות מקום הישיבה יובהר לאור כל האמור לעיל, כי בדומה לנסיעה בתחבורה ציבורית בכלל, גם רכישת כרטיס לרכבת אינה נושאת עימה התחייבות להקצאת מקום ישיבה במהלך הנסיעה. לכן, מקום בו נוסע מעוניין להבטיח לעצמו מקום ישיבה במהלך הנסיעה, אכן רכבת ישראל מאפשרת לנוסעיה לרכוש, כרטיס עבור שירות מקום שמור, שמשמעותו הקצאה של מקום ישיבה מסומן בקרון רכבת, תמורת תוספת תשלום, כל זאת, בכפוף למגבלת המקומות המוקצים לשירות זה. נוסיף ונציין כי לשמחתנו, לאחרונה, אישרה ממשלת ישראל את תוכנית הפיתוח של רכבת ישראל לחומש הקרוב, ובתוכם גם ביצוע של פרוייקטים רבים נוספים, אשר עם השלמתם ניתן יהיה להגביר עוד יותר את תדירות הנסיעות ברשת המסילות בכלל. יתרה מכך ברצוננו לציין כי גם בשלב הנוכחי ובמסגרת המשאבים העומדים לרשותנו (לענין זה, בעיקר 'זמן מסילה' ו'ציוד נייד'/רכבות) אנו פועלים כדי להקל על הצפיפות ועל הדרישה המוגברת לשירותנו בכל רשת המסילות. הפעילות מתבצעת בכמה מישורים: בטווח הקצר מדובר בהוספת רכבות מיוחדות בימים ובתקופות ספציפיות, ובטווח הבינוני באמצעות רכש של ציוד נייד נוסף (רכבות) אשר עם הגעתו לארץ וכניסתו לשירות הנוסעים, והבשלת הפרוייקטים המבוצעים כעת - אנו תקווה כי נחוש כולנו בהקלה. זאת ועוד חשוב לציין, כי במסגרת התוכנית הנ"ל, גם תוכפל גם המסילה לב"ש. לפי התכנון כעת, העבודות תסתיימנה ושירות רכבות הנוסעים בקו יופעל, ביתר שאת, כבר בתוך זמן לא ארוך. ברור, כי לאחר סיום העבודות להכפלת המסילה, תגדל גם תדירות הרכבות בקו לב"ש, ויתקצר גם זמן הנסיעה בקו ת"א ב"ש לכדי סדר גודל של כ- 50 דקות (ואולי אפילו פחות) ואז בוודאי ינתן מענה שלם יותר לסוגיה אשר העלית. לאור כל האמור, הנה כי כן עינייך הרואות, כי ניתן בהחלט לומר כי הנושא בכללו מונח לפתחנו לטיפול ולמציאת פתרון ומתוך מגמה לשיפור השירות לציבור ובהתאם לאפשרויות, הסוגיה נשקלת ומטופלת, בכובד ראש, באופן שוטף (ולא כפי שבטעות בוודאי, כתבת). קבלו נא את התנצלותנו הנוספת על אי נעימות ואי הנוחות הזמנית, תודה על תשומת הלב והסבלנות ובתקווה כי תמשיכו להשתמש ולהינות, משירותי רכבת ישראל. בכבוד רב, יריב אגמון ממונה פניות הציבור רכבת ישראל ת.ד. 18085 תל אביב 61180 תשומת הלב מופנית כי לרשותך עומד גם שירות לקוחות ארצי בטלפון מס' 03-6117000 או 5770 * מכל טלפון נייד. וכן אתר אינטרנט שלנו אשר כתובתו : www.israrail.co למותר לציין שגם לתשובה הארוכה הזאת לא ציפיתי.
 

urilei

New member
וזה לא לקוני?

האם אתם זוכרים את השרשור הארוך
שהתפתח כתוצאה מהבעייה שהעליתי בנושא רכבת ישראל בימי ראשון בבוקר לכיוון באר-שבע ? נכון ששלחתי להנהלת הרכבת מייל תלונה ושרובנו כאן היינו פסימיים באשר לקבלת תשובה עניינית אחרי ששלחו לי תשובה לקונית המאשרת את קבלת התלונה ? הנה בבקשה , קבלתי עכשיו את התשובה הבאה : לכבוד מר ארז ס רעננה א.נ., הנדון: פנייתך לרכבת ישראל בהמשך לפנייתך שבנדון ולתשובתנו, ברצוננו להודות לך על הפניה, על דבריך ועל הערותיך, אשר הועברו לגורמים המיקצועיים העוסקים בנושא, להתנצל בפניכם על הדברים ולציין כי אנו רואים בפנייה זו, כמו בכל פניות הציבור כולן, כלי חשוב וחיוני במאמצנו לשיפור השירות לציבור הנוסעים והמשתמשים בשירותנו וברצוננו לכן לנצל את ההזדמנות כדי להודות לך גם על כך וברצוננו איפא להשיבך כלהלן: בד בבד עם פיתוח רשת מסילות הברזל הארצית, מפעילה רכבת ישראל את השירות לציבור הנוסעים כמערכת הסעת המונים, בנאמנות, במסירות וללא ליאות. לא למותר לציין כי אנו כמובן, משתדלים ועושים את המירב כדי לשרת את ציבור המשתמשים בשירותינו כראוי - הן בהיבטים הבטיחותיים, הן בהיבטים הביטחוניים (כנגזר ממצבנו המיוחד) וכמובן בהיבטים התפעוליים. יחד עם זאת, לצערנו, לא תמיד ההצלחה מלאה לחלוטין. מעבר לכך נציין כי ההפעלה של רשת המסילות מבוצעת ברמה כוללת/ארצית. הרכבות בקווי השירות השונים - ובשונה מתנועת כלי הרכב בכבישים - משתמשות באותם משאבים: מסילות, רציפים, מערכי קרונות וכו'. מתוך אילוצים אלו ואחרים, לא ניתן להגיע לקשר אופטימאלי בין כל נקודה לכל נקודה, ובוודאי שלא ניתן להגיע ולאפשר זמנים אופטימאליים בכל רכבת ולכל קבוצת נוסעים בכל תחנה ובכל זמן, על פני הרשת (ובוודאי לא להגדיל את תנועת הרכבות או את אורכן ללא גבול) גם לא בעת קרות תקלות - לא כל שכן, יש צורך להזכיר גם את ההיבט התיפעולי והשוני המהותי, אשר יש לו משמעות קריטית, לעניין הקו לבאר-שבע, אשר לעת עתה הינו קו יחיד/בודד - זאת להבדיל, למשל, מקו חיפה/ת"א הכולל 2 מסילות. בפתח הדברים ולהערתך לעניין השירות לציבור בכלל - ברצוננו להבהיר כי אנו גם עושים את מירב המאמצים להעניק שירות, נאות ויעיל לציבור לקוחותינו, כל זאת במסגרת מגבלות התקציב הנוכחי וכוח האדם העומד לרשותנו. מכל מקום, הסוגיה אשר הארת (אשר אגב, בולטת במיוחד בעיתות בהם הדרישה לשירותי הרכבת גבוהה מאד). לכן ויחד עם, זאת איננו שוקטים על השמרים ומבצעים, באופן שוטף, בדיקות הן לגבי היקף השימוש בהיצע שירותי הרכבת השונים, והן באשר לשיפור השירות לנוסעים, כמובן שבהתאם ובמסגרת האפשרויות העומדות לרשותנו. מכל מקום להערתך אודות הדרישה הגבוהה לשירותי הרכבת ועומסי הנוסעים אשר מאפיינים את זמני השיא - נבקש להבהיר כי כאמור, ההפעלה של רשת המסילות מבוצעת ברמה כוללת/ארצית. עם זאת, אנו מודעים כאמור לצערנו לבעיה שהעלית, אשר בולטת, בעיקר בימי ובשעות השיא, מאחר ובזמנים אלה אנו כידוע לך, מתמודדים מול ביקוש גבוה מאוד של נוסעים לשירותי הרכבת, לעומת שאר זמני הביקוש (לכן אגב אף נגרמים, לעיתים, עיכובים לתנועה הנובעים מהעומס הגבוה במיוחד הנ"ל וזאת אף שאנו מפעילים את כל הציוד הנייד הזמין העומד לרשותנו). זאת ועוד נציין כי רכבת ישראל פועלת, מתוקפן של תקנות המאושרות ע"י משרד התחבורה. ויתרה מכך, על פי פקודת מסילות הברזל, (נוסח חדש), התשל"ב-1972 והתקנות מכוחה אשר על פיהן, כאמור, פועלות רכבת ישראל אין כל חובה על הרכבת להודיע על עומס ברכבת ו/או להמליץ על נסיעה ברכבת חלופית. לכן לא ניתן, במצב עניינים רגיל, למנוע עליית נוסעים לרכבת, אלא כאשר נוצרת בעיה תיפעולית או חו"ח בטיחותית. לכן לדבריך אודות מקום הישיבה יובהר לאור כל האמור לעיל, כי בדומה לנסיעה בתחבורה ציבורית בכלל, גם רכישת כרטיס לרכבת אינה נושאת עימה התחייבות להקצאת מקום ישיבה במהלך הנסיעה. לכן, מקום בו נוסע מעוניין להבטיח לעצמו מקום ישיבה במהלך הנסיעה, אכן רכבת ישראל מאפשרת לנוסעיה לרכוש, כרטיס עבור שירות מקום שמור, שמשמעותו הקצאה של מקום ישיבה מסומן בקרון רכבת, תמורת תוספת תשלום, כל זאת, בכפוף למגבלת המקומות המוקצים לשירות זה. נוסיף ונציין כי לשמחתנו, לאחרונה, אישרה ממשלת ישראל את תוכנית הפיתוח של רכבת ישראל לחומש הקרוב, ובתוכם גם ביצוע של פרוייקטים רבים נוספים, אשר עם השלמתם ניתן יהיה להגביר עוד יותר את תדירות הנסיעות ברשת המסילות בכלל. יתרה מכך ברצוננו לציין כי גם בשלב הנוכחי ובמסגרת המשאבים העומדים לרשותנו (לענין זה, בעיקר 'זמן מסילה' ו'ציוד נייד'/רכבות) אנו פועלים כדי להקל על הצפיפות ועל הדרישה המוגברת לשירותנו בכל רשת המסילות. הפעילות מתבצעת בכמה מישורים: בטווח הקצר מדובר בהוספת רכבות מיוחדות בימים ובתקופות ספציפיות, ובטווח הבינוני באמצעות רכש של ציוד נייד נוסף (רכבות) אשר עם הגעתו לארץ וכניסתו לשירות הנוסעים, והבשלת הפרוייקטים המבוצעים כעת - אנו תקווה כי נחוש כולנו בהקלה. זאת ועוד חשוב לציין, כי במסגרת התוכנית הנ"ל, גם תוכפל גם המסילה לב"ש. לפי התכנון כעת, העבודות תסתיימנה ושירות רכבות הנוסעים בקו יופעל, ביתר שאת, כבר בתוך זמן לא ארוך. ברור, כי לאחר סיום העבודות להכפלת המסילה, תגדל גם תדירות הרכבות בקו לב"ש, ויתקצר גם זמן הנסיעה בקו ת"א ב"ש לכדי סדר גודל של כ- 50 דקות (ואולי אפילו פחות) ואז בוודאי ינתן מענה שלם יותר לסוגיה אשר העלית. לאור כל האמור, הנה כי כן עינייך הרואות, כי ניתן בהחלט לומר כי הנושא בכללו מונח לפתחנו לטיפול ולמציאת פתרון ומתוך מגמה לשיפור השירות לציבור ובהתאם לאפשרויות, הסוגיה נשקלת ומטופלת, בכובד ראש, באופן שוטף (ולא כפי שבטעות בוודאי, כתבת). קבלו נא את התנצלותנו הנוספת על אי נעימות ואי הנוחות הזמנית, תודה על תשומת הלב והסבלנות ובתקווה כי תמשיכו להשתמש ולהינות, משירותי רכבת ישראל. בכבוד רב, יריב אגמון ממונה פניות הציבור רכבת ישראל ת.ד. 18085 תל אביב 61180 תשומת הלב מופנית כי לרשותך עומד גם שירות לקוחות ארצי בטלפון מס' 03-6117000 או 5770 * מכל טלפון נייד. וכן אתר אינטרנט שלנו אשר כתובתו : www.israrail.co למותר לציין שגם לתשובה הארוכה הזאת לא ציפיתי.
וזה לא לקוני?
נכון, זה ארוך, זה מפורט אבל למעט הפסקה הלפני-אחרונה עם ממשלת ישראל, כל הפסקאות המכתב הן COPY PASTE ואני כבר מדקלם אותן בע"פ וזה שאת הפסקה הנ"ל אני לא מכיר לא אומרת שהיא איננה כזו.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
בטוח ש...

וזה לא לקוני?
נכון, זה ארוך, זה מפורט אבל למעט הפסקה הלפני-אחרונה עם ממשלת ישראל, כל הפסקאות המכתב הן COPY PASTE ואני כבר מדקלם אותן בע"פ וזה שאת הפסקה הנ"ל אני לא מכיר לא אומרת שהיא איננה כזו.
בטוח ש...
מר אגמון צופה נלהב בפורום. שם לך אותה בהפוכה. לך ולכל הפורום? נכון מר אגמון? אתה כאן? שומע הלו... בכל אופן תשובה מכובדת ומקיפה אותי הוא שיכנע .
 

urilei

New member
לדעתי האישית...

בטוח ש...
מר אגמון צופה נלהב בפורום. שם לך אותה בהפוכה. לך ולכל הפורום? נכון מר אגמון? אתה כאן? שומע הלו... בכל אופן תשובה מכובדת ומקיפה אותי הוא שיכנע .
לדעתי האישית...
מראש המכתב של ארז היה תלונה שלא הייתי מצפה בכלל ממישהו בפורום לדון בה, לא מול פניות הציבור של הרכבת בכל אופן הרי מה כבר הם יכולים לעשות מול כמה קיבוצניקים בנען ובית משפט שלא מתפקד?
 

ארזS

New member
גם ללקוני הזה לא ציפיתי

וזה לא לקוני?
נכון, זה ארוך, זה מפורט אבל למעט הפסקה הלפני-אחרונה עם ממשלת ישראל, כל הפסקאות המכתב הן COPY PASTE ואני כבר מדקלם אותן בע"פ וזה שאת הפסקה הנ"ל אני לא מכיר לא אומרת שהיא איננה כזו.
גם ללקוני הזה לא ציפיתי
 

urilei

New member
ובנימה יותר אישית

בזה אני מסכים איתך...
ובנימה יותר אישית
האם הבן שלך התחיל להשתמש באוטובוסים לבאר שבע? לדעתי זו דרך טובה לפתור את הבעייה ברמה האישית גם בן דוד שלי עשה את זה דרך אגב, וזה הרבה יותר נוח לו
 

ארזS

New member
אכן כן.

ובנימה יותר אישית
האם הבן שלך התחיל להשתמש באוטובוסים לבאר שבע? לדעתי זו דרך טובה לפתור את הבעייה ברמה האישית גם בן דוד שלי עשה את זה דרך אגב, וזה הרבה יותר נוח לו
אכן כן.
זה מה שעשה ביום ראשון לפני שבוע כשחזר לבאר-שבע וכך יעשה [אני מניח] גם מחר כשאמור להגיע הביתה. פשוט חבל לקחת צ'אנסים עם הרכבת.
 

אמנון אלבז

New member
מנהל
../images/Emo24.gif בטח אגד

אכן כן.
זה מה שעשה ביום ראשון לפני שבוע כשחזר לבאר-שבע וכך יעשה [אני מניח] גם מחר כשאמור להגיע הביתה. פשוט חבל לקחת צ'אנסים עם הרכבת.
בטח אגד
אין כמו אגד.
 

אורי404

New member
למה לא? בעניין זה מגיע לשבח אותם.

רוב הנסיעות הן של מטרופולין
אבל יאללה אם אתה מרגיש צורך עז לשבח את אגד...
למה לא? בעניין זה מגיע לשבח אותם.
אני באופן אישי נסעתי לפני חודש וקצת בקו 380 באוטובוס של חברת הבת "אגד תיור ונופש" והתרשמתי לטובה. גם בסביבות השעה שנסעתי שבע בבוקר ראיתי שרב הנסיעות הן של "אגד" ובנותיה "אגד תיור ונופש" ו"אגד פלוס".
 

harhanegev

New member
מעצבן מאוד שאין כרטיסיות

למה לא? בעניין זה מגיע לשבח אותם.
אני באופן אישי נסעתי לפני חודש וקצת בקו 380 באוטובוס של חברת הבת "אגד תיור ונופש" והתרשמתי לטובה. גם בסביבות השעה שנסעתי שבע בבוקר ראיתי שרב הנסיעות הן של "אגד" ובנותיה "אגד תיור ונופש" ו"אגד פלוס".
מעצבן מאוד שאין כרטיסיות
בקוים האלה וכל פעם מחדש צריך להתעסק עם מזומנים. סתם עונש מיותר.
 

ארזS

New member
אני מניח שאתה מתכוון

מעצבן מאוד שאין כרטיסיות
בקוים האלה וכל פעם מחדש צריך להתעסק עם מזומנים. סתם עונש מיותר.
אני מניח שאתה מתכוון
שזה מעצבן אולי את מי שנוסע בקו הזה יום יום או לעיתים קרובות. אבל לא סביר שזה מעצבן את מי שנוסע אחת לכמה שבועות. תגובתך ?
 
כנ"ל על שאר הקווים...

אני מניח שאתה מתכוון
שזה מעצבן אולי את מי שנוסע בקו הזה יום יום או לעיתים קרובות. אבל לא סביר שזה מעצבן את מי שנוסע אחת לכמה שבועות. תגובתך ?
כנ"ל על שאר הקווים...
מי שלא משתמש בקו כלשהו יום יום, לא יקנה לו כרטיסיה, לכן לא צריכות להיות כרטיסיות בכלל.
 

harhanegev

New member
צר לי, הנחתך לא נכונה.

אני מניח שאתה מתכוון
שזה מעצבן אולי את מי שנוסע בקו הזה יום יום או לעיתים קרובות. אבל לא סביר שזה מעצבן את מי שנוסע אחת לכמה שבועות. תגובתך ?
צר לי, הנחתך לא נכונה.
למי שחייב כסף לעולם התחתון ומשלם ריביות רצחניות, לא משתלם לקנות כרטיסיה עבור נסיעה המתבצעת אחת לכמה שבועות. לכל שאר בני האדם, זה משתלם מאוד, בין אם הם חייבים כסף ומשלמים עוד כמה גרושים ריבית, ובין אם הם מפסידים כמה גרושים של ריבית זכות. זה עוד יותר נכון מאז ביצעו את השיפור המשמעותי לטובת קוני הכרטיסיות בכך שהקטינו אותן ל-5 נסיעות, למעט חלק קטן מהמחירים בהם זה 10 נסיעות. השינוי הזה הכניס קודים רבים לקודים בהם אני מצטייד בכרטיסיות מבלי להניד עפעף. יותר מזה, המצב בו יש 5 נסיעות במחיר 4, גרם לכך שכל נסיעה שלי ושל אשתי הלוך ושוב (כפי שקרה למשל במרגלית ובקונקס) מצדיקה קניית כרטיסיה, כי במקום לשלם עבור 4 נסיעות ולהישאר בלי כלום, אנו משלמים עבור 4 נסיעות ונשארים עם נסיעה נוספת לזכותנו. בנוסף, כרטיסיה זה גם נוחות רבה מאוד, והראיה שלא מעט אנשים משתמשים בכרטיסיה על אף שאינה נותנת להם שום הנחה: אזרחים ותיקים רבים, ואנשים רבים הנוסעים בקוי יהודה ושומרון אשר על חלק מהם יש 50% הנחה עם או בלי כרטיסיה. אגב, אצלי בארנק נחות דרך קבע כרטיסיות מהסוגים הבאים: אגד קוד 91 (זה קוד 1 נטול מע"מ) אגד קוד 2 אגד קוד 82 אגד קוד 3 אגד קוד 4 אגד קוד 5 אגד קוד 6 (בעיקר לצורך ת"א-כ"ס) אגד קוד 7 אגד קוד 7 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 8 אגד קוד 8 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 10 (בעיקר לצורך 405/480) אגד קוד 12 (בעיקר לצורך ירושלים-צ.רעננה) דן קוד 1 דן קוד 2 דן קוד 6 (בעיקר לצורך קו 149) קוים קוד 1 מרגלית ת"א-מודיעין קונקס ת"א-אשדוד וכן כרטיסי הלוך ושוב: אילת-ב"ש אילת-ת"א/ירושלים אילת-חיפה
 

ארזS

New member
אתה משהו מיוחד

צר לי, הנחתך לא נכונה.
למי שחייב כסף לעולם התחתון ומשלם ריביות רצחניות, לא משתלם לקנות כרטיסיה עבור נסיעה המתבצעת אחת לכמה שבועות. לכל שאר בני האדם, זה משתלם מאוד, בין אם הם חייבים כסף ומשלמים עוד כמה גרושים ריבית, ובין אם הם מפסידים כמה גרושים של ריבית זכות. זה עוד יותר נכון מאז ביצעו את השיפור המשמעותי לטובת קוני הכרטיסיות בכך שהקטינו אותן ל-5 נסיעות, למעט חלק קטן מהמחירים בהם זה 10 נסיעות. השינוי הזה הכניס קודים רבים לקודים בהם אני מצטייד בכרטיסיות מבלי להניד עפעף. יותר מזה, המצב בו יש 5 נסיעות במחיר 4, גרם לכך שכל נסיעה שלי ושל אשתי הלוך ושוב (כפי שקרה למשל במרגלית ובקונקס) מצדיקה קניית כרטיסיה, כי במקום לשלם עבור 4 נסיעות ולהישאר בלי כלום, אנו משלמים עבור 4 נסיעות ונשארים עם נסיעה נוספת לזכותנו. בנוסף, כרטיסיה זה גם נוחות רבה מאוד, והראיה שלא מעט אנשים משתמשים בכרטיסיה על אף שאינה נותנת להם שום הנחה: אזרחים ותיקים רבים, ואנשים רבים הנוסעים בקוי יהודה ושומרון אשר על חלק מהם יש 50% הנחה עם או בלי כרטיסיה. אגב, אצלי בארנק נחות דרך קבע כרטיסיות מהסוגים הבאים: אגד קוד 91 (זה קוד 1 נטול מע"מ) אגד קוד 2 אגד קוד 82 אגד קוד 3 אגד קוד 4 אגד קוד 5 אגד קוד 6 (בעיקר לצורך ת"א-כ"ס) אגד קוד 7 אגד קוד 7 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 8 אגד קוד 8 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 10 (בעיקר לצורך 405/480) אגד קוד 12 (בעיקר לצורך ירושלים-צ.רעננה) דן קוד 1 דן קוד 2 דן קוד 6 (בעיקר לצורך קו 149) קוים קוד 1 מרגלית ת"א-מודיעין קונקס ת"א-אשדוד וכן כרטיסי הלוך ושוב: אילת-ב"ש אילת-ת"א/ירושלים אילת-חיפה
אתה משהו מיוחד
קשה לי להאמין שיש עוד מישהו עם כזה מבחר...
 

ארזS

New member
וכמובן ש...

צר לי, הנחתך לא נכונה.
למי שחייב כסף לעולם התחתון ומשלם ריביות רצחניות, לא משתלם לקנות כרטיסיה עבור נסיעה המתבצעת אחת לכמה שבועות. לכל שאר בני האדם, זה משתלם מאוד, בין אם הם חייבים כסף ומשלמים עוד כמה גרושים ריבית, ובין אם הם מפסידים כמה גרושים של ריבית זכות. זה עוד יותר נכון מאז ביצעו את השיפור המשמעותי לטובת קוני הכרטיסיות בכך שהקטינו אותן ל-5 נסיעות, למעט חלק קטן מהמחירים בהם זה 10 נסיעות. השינוי הזה הכניס קודים רבים לקודים בהם אני מצטייד בכרטיסיות מבלי להניד עפעף. יותר מזה, המצב בו יש 5 נסיעות במחיר 4, גרם לכך שכל נסיעה שלי ושל אשתי הלוך ושוב (כפי שקרה למשל במרגלית ובקונקס) מצדיקה קניית כרטיסיה, כי במקום לשלם עבור 4 נסיעות ולהישאר בלי כלום, אנו משלמים עבור 4 נסיעות ונשארים עם נסיעה נוספת לזכותנו. בנוסף, כרטיסיה זה גם נוחות רבה מאוד, והראיה שלא מעט אנשים משתמשים בכרטיסיה על אף שאינה נותנת להם שום הנחה: אזרחים ותיקים רבים, ואנשים רבים הנוסעים בקוי יהודה ושומרון אשר על חלק מהם יש 50% הנחה עם או בלי כרטיסיה. אגב, אצלי בארנק נחות דרך קבע כרטיסיות מהסוגים הבאים: אגד קוד 91 (זה קוד 1 נטול מע"מ) אגד קוד 2 אגד קוד 82 אגד קוד 3 אגד קוד 4 אגד קוד 5 אגד קוד 6 (בעיקר לצורך ת"א-כ"ס) אגד קוד 7 אגד קוד 7 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 8 אגד קוד 8 נוער/ותיק (לצורך יו"ש) אגד קוד 10 (בעיקר לצורך 405/480) אגד קוד 12 (בעיקר לצורך ירושלים-צ.רעננה) דן קוד 1 דן קוד 2 דן קוד 6 (בעיקר לצורך קו 149) קוים קוד 1 מרגלית ת"א-מודיעין קונקס ת"א-אשדוד וכן כרטיסי הלוך ושוב: אילת-ב"ש אילת-ת"א/ירושלים אילת-חיפה
וכמובן ש...
לדעתך הנחתי היא לא נכונה.
 

harhanegev

New member
הנחתך היתה לגבי מה אני מתכוון,

וכמובן ש...
לדעתך הנחתי היא לא נכונה.
הנחתך היתה לגבי מה אני מתכוון,
ולא לגבי מה אחרים מתכוונים או לא, ולכן אתה קצת מסתבך פה עם הניסוח של עצמך. אבל בכל מקרה, זכיתי להכיר לא מעט אנשים שמעדיפים לקבל 20% / 50% הנחה (כל אחד לפי גילו) גם לנסיעה שאינה יומיומית ואפילו אינה כל שבוע. לא צריכים להיות רואה חשבון כדי להבין שזה בזבוז משווע וטמטום שאין כדוגמתו להימנע מקניית כרטיסיה לנסיעה של פעם בחודש.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה