האם אפשר לשאול על מפת המדינה ?

האם אפשר לשאול על מפת המדינה ?

תאריך הלידה של המדינה 14.5.1948, כידוע, מה ניתן להקיש ביחס למה שקורה היום ? האם ניתן לצפות אופק כלשהו למפת מדינה? ואם לא האם התחזית יכולה להיות מדויקת. בנוסף, האם יכולה להיות הקבלה בין מפתו של אדם מסוים , לבין תחזית אוניברסלית ? כך שחויות אוניברסליות מסוימות משפיעות על האדם ברמת הקיום היום יומית ? תודה.
 
למעלה