האם אפשרי?

מצב
הנושא נעול.
האם אפשרי?

האם אפשרי?
אני מתאר לעצמי שהשאלה כבר עלתה, אבל מענין אותי לדעת למה לא ניתן: לחבר שני זוגות של 4 קרונות כפולים "גב אל גב" (הצד שבו אין את תא הניהוג), כאשר אחרי קרון הניהוג מחובר קטר.... עכשיו בקטר שהנהג יושב בו, הקטר יהיה "מושך" והקטר הריק (שנמצא בסוף הרכבת - ביחס לכיוון הנסיעה) יהיה "דוחף", כלומר פעולה של 2 קטרים יחדיו כאשר כל אחד פועל לכיון אחר ביחס למיקומו וכיוון הנסיעה? (מצורפת תמונה, שבה ניסיתי להמחיש)
 

omersi

New member
רכבת משולבת

האם אפשרי?
אני מתאר לעצמי שהשאלה כבר עלתה, אבל מענין אותי לדעת למה לא ניתן: לחבר שני זוגות של 4 קרונות כפולים "גב אל גב" (הצד שבו אין את תא הניהוג), כאשר אחרי קרון הניהוג מחובר קטר.... עכשיו בקטר שהנהג יושב בו, הקטר יהיה "מושך" והקטר הריק (שנמצא בסוף הרכבת - ביחס לכיוון הנסיעה) יהיה "דוחף", כלומר פעולה של 2 קטרים יחדיו כאשר כל אחד פועל לכיון אחר ביחס למיקומו וכיוון הנסיעה? (מצורפת תמונה, שבה ניסיתי להמחיש)
רכבת משולבת
לפי מה שקראתי בפורום ובאתר חדשות הרכבת- ותקן אותי חן אם אני טועה, היו נסיונות לחיבור שך שתי יחידות ואפילו יש אחד שכזה בנסיעה תפעולית אחת ביום (ללא נוסעים). ישנן שתי בעית: 1. ההאצה של הרכבת הזו היא איטית להדהים... זה עלול ליצור עיכובים בלוח הזמנים, הצפוף ממילא של הרכבת. 2. אין אפשרות לסנכרן בין פעילות המנוע של שני הקטרים כאשר הם נמצאים בשני קצוות הרכבת. שאלה אחרת באותו הקשר: האם ניתן לסנכרן בין שני קטרים הצמודים זה לזה?
 

KatarBoBo

New member
אפשרות סנכרן

רכבת משולבת
לפי מה שקראתי בפורום ובאתר חדשות הרכבת- ותקן אותי חן אם אני טועה, היו נסיונות לחיבור שך שתי יחידות ואפילו יש אחד שכזה בנסיעה תפעולית אחת ביום (ללא נוסעים). ישנן שתי בעית: 1. ההאצה של הרכבת הזו היא איטית להדהים... זה עלול ליצור עיכובים בלוח הזמנים, הצפוף ממילא של הרכבת. 2. אין אפשרות לסנכרן בין פעילות המנוע של שני הקטרים כאשר הם נמצאים בשני קצוות הרכבת. שאלה אחרת באותו הקשר: האם ניתן לסנכרן בין שני קטרים הצמודים זה לזה?
אפשרות סנכרן
אפשרי דרך קבל חשמלי
 
בענין האיטיות

דרך רכבת שלמה (שמונה קרונות)?
בענין האיטיות
שים לב, הקטר שנמצא באחורי הרכבת יעבוד גם, ולא יהיה במהלך "סרק" כמו שיש ברכבות משא ארוכות בחו"ל שבהתחלה יש 2 קטרים מסונכרנים וגם בסוף יש קטר מסונכרן עם הראשונים!
 
מערך קומותיים כפול

רכבת משולבת
לפי מה שקראתי בפורום ובאתר חדשות הרכבת- ותקן אותי חן אם אני טועה, היו נסיונות לחיבור שך שתי יחידות ואפילו יש אחד שכזה בנסיעה תפעולית אחת ביום (ללא נוסעים). ישנן שתי בעית: 1. ההאצה של הרכבת הזו היא איטית להדהים... זה עלול ליצור עיכובים בלוח הזמנים, הצפוף ממילא של הרכבת. 2. אין אפשרות לסנכרן בין פעילות המנוע של שני הקטרים כאשר הם נמצאים בשני קצוות הרכבת. שאלה אחרת באותו הקשר: האם ניתן לסנכרן בין שני קטרים הצמודים זה לזה?
מערך קומותיים כפול
אם אני מבין נכון, אין בעיה להפעיל את שני הקטרים בו זמנית במערך שכזה, אפילו במצב הנוכחי, אם כי ייתכן שדרושים שינויי תוכנה בחלק מהמערכות, ועל כך אני משוכנע שגיורא וייס יידע לענות יותר טוב ממני. אין גם כל בעיית 'סנכרון' בין הקטרים - אם ניתן להפעיל קטרים מסוגים שונים לחלוטין (JT42CW ו-G26) ברכבת דו-ראשית, אז בוודאי שאין בעיה להפעיל שני קטרים מאותו דגם בדיוק באותה רכבת. אין צורך בכל סנכרון בין מנועי הקטרים, והפרשי המהירות הזעירים בין הקטרים מאזנים אחד את השני באופן עצמאי (אל תשאלו אותי איך, זה פשוט קורה). בארה"ב ובמקומות אחרים בהם מופעלות רכבות משא ארכוות במיוחד ניתן גם למצוא רכבות שבראשן חמישיות ושישיות של קטרים, ללא הגבלה של דגמים ויצרנים, וכולם מופעלים על-ידי נהג ועוזר נהג בקטר המוביל. כיום גם מופעלים (לדוגמא באוסטרליה ובדרום אפריקה) מערכי רכבות משא בהם קבוצות הקטרים מחולקות לשתיים או שלוש לאורך הרכבת, זאת בכדי למנוע עומסים מיותרים על הקרונות ברכבות ארוכות מאוד. הקטרים באמצע הרכבת או בסופה נשלטים על-ידי שלט רחוק, בדרך כלל אלחוטי.
 

omersi

New member
הם יש צורך במורכבות הזו?

מערך קומותיים כפול
אם אני מבין נכון, אין בעיה להפעיל את שני הקטרים בו זמנית במערך שכזה, אפילו במצב הנוכחי, אם כי ייתכן שדרושים שינויי תוכנה בחלק מהמערכות, ועל כך אני משוכנע שגיורא וייס יידע לענות יותר טוב ממני. אין גם כל בעיית 'סנכרון' בין הקטרים - אם ניתן להפעיל קטרים מסוגים שונים לחלוטין (JT42CW ו-G26) ברכבת דו-ראשית, אז בוודאי שאין בעיה להפעיל שני קטרים מאותו דגם בדיוק באותה רכבת. אין צורך בכל סנכרון בין מנועי הקטרים, והפרשי המהירות הזעירים בין הקטרים מאזנים אחד את השני באופן עצמאי (אל תשאלו אותי איך, זה פשוט קורה). בארה"ב ובמקומות אחרים בהם מופעלות רכבות משא ארכוות במיוחד ניתן גם למצוא רכבות שבראשן חמישיות ושישיות של קטרים, ללא הגבלה של דגמים ויצרנים, וכולם מופעלים על-ידי נהג ועוזר נהג בקטר המוביל. כיום גם מופעלים (לדוגמא באוסטרליה ובדרום אפריקה) מערכי רכבות משא בהם קבוצות הקטרים מחולקות לשתיים או שלוש לאורך הרכבת, זאת בכדי למנוע עומסים מיותרים על הקרונות ברכבות ארוכות מאוד. הקטרים באמצע הרכבת או בסופה נשלטים על-ידי שלט רחוק, בדרך כלל אלחוטי.
הם יש צורך במורכבות הזו?
 

omersi

New member
הם יש צורך במורכבות הזו

מערך קומותיים כפול
אם אני מבין נכון, אין בעיה להפעיל את שני הקטרים בו זמנית במערך שכזה, אפילו במצב הנוכחי, אם כי ייתכן שדרושים שינויי תוכנה בחלק מהמערכות, ועל כך אני משוכנע שגיורא וייס יידע לענות יותר טוב ממני. אין גם כל בעיית 'סנכרון' בין הקטרים - אם ניתן להפעיל קטרים מסוגים שונים לחלוטין (JT42CW ו-G26) ברכבת דו-ראשית, אז בוודאי שאין בעיה להפעיל שני קטרים מאותו דגם בדיוק באותה רכבת. אין צורך בכל סנכרון בין מנועי הקטרים, והפרשי המהירות הזעירים בין הקטרים מאזנים אחד את השני באופן עצמאי (אל תשאלו אותי איך, זה פשוט קורה). בארה"ב ובמקומות אחרים בהם מופעלות רכבות משא ארכוות במיוחד ניתן גם למצוא רכבות שבראשן חמישיות ושישיות של קטרים, ללא הגבלה של דגמים ויצרנים, וכולם מופעלים על-ידי נהג ועוזר נהג בקטר המוביל. כיום גם מופעלים (לדוגמא באוסטרליה ובדרום אפריקה) מערכי רכבות משא בהם קבוצות הקטרים מחולקות לשתיים או שלוש לאורך הרכבת, זאת בכדי למנוע עומסים מיותרים על הקרונות ברכבות ארוכות מאוד. הקטרים באמצע הרכבת או בסופה נשלטים על-ידי שלט רחוק, בדרך כלל אלחוטי.
הם יש צורך במורכבות הזו
של שני מערכים ושימוש בשני קטרים, כאשר ניתן היה לנצל אותם לשני מערכים שונים שיתנו רצף של רכבות בהפרש זמנים קצר יותר?
 

raminec

New member
זה יכול להיות חיוני כאשר מדובר

הם יש צורך במורכבות הזו
של שני מערכים ושימוש בשני קטרים, כאשר ניתן היה לנצל אותם לשני מערכים שונים שיתנו רצף של רכבות בהפרש זמנים קצר יותר?
זה יכול להיות חיוני כאשר מדובר
בעומס תחבורתי כבד. כלומר, יש נגיד רק מסילה אחת והרכבות עליה נעות בשני הכיוונים. ככל שתהיינה יותר רכבות תהיינה יותר עצירות ויהיה יותר מסובך לעשות את אותה הנסיעה, שתיקח מן הסתם יותר זמן. בנוסף, יתכן חסכון בעלות כח אדם כי הצוות ישאר אותו צוות גם לרכבת כפולה וגם לרכבת יחידה. במיוחד ברכבות משא בהן אין כרטיסן או מאבטח צמוד (לפחות לא בחו"ל).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה