האח הגדול תוריד לנו בבקשה את הגועל הזה מהעיני

למעלה