האחיות בנות אברהם פאריז מחב"ד

לכמה מילדי פסיה וולף משפחות מרובות ילדים ויוסי לוין בנה של רחל כבר לפני שנים פתח מפעל למוצרי זכוכית
 
גם אחותה לרר חיה עד 105 וילדיה פתחו מפעלים עסקי נדלן ועוד וכדי להמלט מביקורת הם התחתנו עם נפרסטק נכדה של שניאור זלמן גורליק שכידוע מורוזוב דפק את בנימין לוין כשסודקביץ פתח מפעל
ונפרסק זה הם אחיינים של גיסו של דוד מורוזוב צדיקים קטנים רדפו יתומים אומללים ואלמנה ערירית
 
נערך לאחרונה ב:
ליעקב לוין בנה של רחל לוין 10+ ילדים ונשוי גם עם שיינר משפחה גדולה מאוד מאוד מאוד
 
. אחרים שפותחים מפעל תורמים וסובלים יותר בשביל הקהילה
 
נערך לאחרונה ב:
מה שמקבלים יותר רודפים יותר ומענים יותר את החלשים אלמנות עריריות ויתומים עלובים
 
למעלה