האורחת מחו"ל נסעה, נגמרו האירוחים במסעדות

האורחת מחו"ל נסעה, נגמרו האירוחים במסעדות

והאירועים ואפשר לחזור למשמעת. בעבודה אני כלכך עסוקה השבוע שאני שוכחת לשתות וגם לא מספיקה לחתוך לי בבוקר ירקות. שיגמר היום הזה כבר ויחתום שבוע עמוס ומבולגן.
 
למעלה