האדמו"ר מסאטמר: כשי-ם בוכה כל כלל ישראל בוכה

האדמו"ר מסאטמר: כשי-ם בוכה כל כלל ישראל בוכה

האדמו"ר מסאטמר: "כשירושלים בוכה כל כלל ישראל בוכה" האדמו"ר רבי אהרן מסאטמר נשא דברים מיוחדים על הטבח בישיבת 'מרכז הרב'. 'בחדרי חרדים' מגיש את התמליל המלא כתב 'בחדרי חרדים' התמליל המלא מדברי האדמו"ר רבי אהרן מסאטמר על הטבח הנורא בישיבת 'מרכז הרב': "אלה פקודי המשכן משכן העדות, שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל, כתוב באיכה (א' ט"ו) 'קרא עלי מועד לשבור בחורי', ואמרו במדרש (שם) מצינו שקשה סילוקם של בחורים אצל הקב"ה כחורבן בית המקדש. בחור שנפטר ל"ע, הדבר קשה לפני הקב"ה כמו חורבן ביהמ"ק, קורה אסון, נעדר בחור, על ידי מחלה רח"ל, ודאי שזה צער גדול ואסון כבד, צער להורים המאבדים את בניהם, וזה קשה לקב"ה כחורבן בית אלוקינו. זה על יחיד. "אבל כשל"ע קורה כזה אסון, שנכנסים רוצחים לתוך ישיבה, לישיבה היכן שבחורים לומדים, אפילו שזה מודערנע ישיבה, אבל זה ישיבה היכן שבחורים עוסקים בתורה, בגמרא. ונכנסים מרצחים, ויורים רח"ל והורגים באופן אכזרי ביותר, מספר של בחורים בחורי ישראל, בוודאי שזה קשה אצל הקב"ה כשריפת בית אלוקינו. "כלל ישראל שבור לשברי שברים מאסון כזה מר, שנעשה לפני ימים אחדים בירושלים עיר הקודש, ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה, ירושלים בוכה על כך שלדאבוננו בחורים יהודיים נרצחו באופן נורא כזה, כשהראש בוכה כל הגוף בוכה, וכשירושלים בוכה, כלל ישראל כולו בוכה, על כזה אסון מר שקרה. "אין מילים לתאר את האסון ואת רגשות האבל הגדולים על דבר שקרה בתוך ישיבה, רק הקב"ה הכל יכול, הוא שיכול לנחם את העם היהודי. יש גם פצועים שנפצעו במצב קשה ל"ע, השם יתברך שירחם וישלח רפואה שלמה לכל אלו. עומדים אנו בזמן כזה, ומתחננים אנו לפני הקב"ה 'שומר ישראל שמור שארית ישראל' שישמור את כל היהודים מכל צרה וצוקה בכל העולם כולו, ובירושלים עיר הקודש בפרט, ולא ישמע שוד ושבר בבתי ישראל, ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה, מתחיל חודש אדר, שיהיה משנכנס אדר מרבין בשמחה, שירבו שמחות בבתי ישראל כולם".
 
ביררתי את זה ומישהו הגיש לי עיתון

יום חדש שמביא את דברו וז``ל אנחנו בוכים על הנרצחים . אולם אנו צריכים להתייחס לצער השכינה המחטיאו קשה מין ההורגו אנשי המזרחי הם המחטאים הגדולים בדורנו הם היוו קשר בין הדתיים לחלונים ורצחו עשרות אלפי נפשות ! אנחנו צריכים לבקש מה` שיפסיק את מעשי רוצחי הגוף וכמו כך את מעשי רוצחי הנפש שאלו המזרחי אלו תורף דברו של האדמור מסטמאר המופיע בתמונה
 
למעלה